Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЮЛЕТЕНЬ КУРСІВ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ [БЮЛЛЕТЕНЬ КУРСОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ] - випускається Національним банком України, валютними біржами. У ньо-му міститься інформація про курси інозем-них валют відносно національної грошової одиниці на певну дату.

БЮРГЕР [БЮРГЕР] (нім. Burger - городя-нин) - вільний житель стародавніх міст, но-воявлений горожанин, міщанин.

БЮРО [БЮРО] (від фр. bureau) - 1. Колегі-альний орган, що обирається чи признача-ється для виконання певної спільної, колегі-альної, керівної, спрямовуючої роботи (напр., політичне Б.). 1. Назва певних уста-нов, здебільшого у сфері надання послуг. 3. Спеціально обладнане робоче місце з закри-тим столом, полицями, відгороджене від Ін-ших службовців та відвідувачів.

БЮРОКРАТ [БЮРОКРАТ] (від фр. bureau-crate) - 1. Службова особа, що виконує свої службові обов'язки формально, часом на шкоду справі; формаліст, волокитник. 2. Особа, що належить до бюрократії.

БЮРОКРАТИЗМ [БЮРОКРАТИЗМ] - фор-мальне виконання апаратом управління, державними службовцями 1 керівниками своїх посадових обов'язків або ухилення від них, що проявляється у тяганині, без-душності, свавіллі та інших елементах кан-целярсько-бюрократичного стилю управ-ління.

БЮРОКРАТІЯ [БЮРОКРАТИЯ] (фр. bureau-cratie, букв. - панування канцелярії, від bureau - бюро, канцелярія, і грец. kratos - влада) -панування канцеляристів, бюрок-ратії, чиновництва, формалістів у системі управління державою, підприємствами, ус-тановами. Голе адміністрування, ігноруван-ня ефективними науково обґрунтованими методами управління.

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія