Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНТАГОНІСТИЧНИЙ [АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ] - пройнятий антагонізмом, неприми-ренно ворожий.

АНТИ... [АНТИ...] (грец. anti - префікс, що означає протидію, протилежність, заміну, ворожість, непримиренність (напр., антиде-мократичний, антимонопольний).

АНТИДАТУВАТИ [АНТИДАТИРОВАТЬ] (фр. antidater) - видавати документи (цінні папери) заднім числом (за датою, що минула).

АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО [АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА] -додатковий митний податок, яким обкладаються товари, що експортуються зарубіжними державами за демпінговими цінами (нижчими за ціни світового ринку чи внутрішні ціни країни, що імпортує товари). А.м. застосовується для захисту вітчизняного товаровиробника і внутрішнього ринку від надлишкового за-повнення його Імпортними товарами за зниженими цінами.

АНТИДЕМПІНГОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ [АНТИДЕМПИНГОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ] - розслідування, що проводяться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субси-дування імпортних товарів державою-ек-спортером для поставки їх на зовнішній ри-нок за демпінговими цінами. За результата-ми розслідувань застосовуються антидем-пінгові та компенсаційно-митні обмеження.

АНТИІНФЛЯЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ [АНТИИНФЛЯЦИОННЫЙ ВЕКСЕЛЬ] -Див. Вексель антиінфляційний.

АНТИКВА [АНТИКВА] (від латин, antiquus - стародавній) - шрифт із закругленими контурами на відміну від готичного, який має кутасту форму.

АНТИКВАР [АНТИКВАР] (латин, antiquari-us, від antiquus - старовинний) - знавець або продавець старовинних речей, картин, книг.

АНТИКВАРНИЙ [АНТИКВАРНЫЙ] - старовинний, цінний, рідкісний.

АНТИКОНКУРЕНТНА ПРАКТИКА [АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА] - порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом завоювання домінуючого положен-ня на ринку, яке дозволяє обмежити доступ на нього іншим виробникам, диктувати ціни та інші умови комерційної діяльності.