Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АЛТИН [АЛТЫН] (від тат. алтин - золото) - давня російська монета, а також одиниця грошового рахунку. <nt face="Bookman Old Style">АЛФАВІТ [АЛФАВИТ] (від назв перших лі-тер грецького алфавіту - альфа та бета, або віта) - сукупність усіх літер, розміще-них у певному, встановленому в даній мові порядку.

АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ [АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ] - дис-плей, який забезпечує роботу з літерною, цифровою і супровідною символьною інфор-мацією. Див. також Дисплей.

АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИЙ ДРУКУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ (АЦДП) [АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (АЦПУ)] - пристрій обчислювальної машини, приз-начений для відображення на носії даних букв, цифр і спеціальних символів. Див. та-кож Принтер.

АЛЬКАД. АЛЬКАЛЬД [АЛЬКАД, АЛЬКАЛЬД] (ісп. alcalde, від араб. алькаді-суддя)-стар-шина громади, суддя в Іспанії і в ряді країн Латинської Америки.

АЛЬМА-МАТЕР [АЛЬМА-МАТЕР] (латин. а1-ma mater, букв. - мати-годувальниця) - 1. Старовинна студентська назва університе-ту. 2. Переносно-місце, де хтось виховував-ся, здобував освіту, набував професію (майбутній засіб життєзабезпечення).

АЛЬМЕНДА [АЛЬМЕНДА] (нім. Allmende, від старонім. Algemeinde-належне всім) -у кра-їнах Західної Європи - земля, що належить громаді і спільно нею використовується.

АЛЬПАРІ [АЛЬПАРИ] (італ. al pari, alla pari, букв. - порівну) - біржова ситуація, за якої досягнута рівність ринкового курсу валюти, цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості.

АЛЬТЕРНАТ [АЛЬТЕРНАТ] (фр. alternat, від латин, alterno - чергую, змінюю) - сукуп-ність норм, правил, що регламентують поря-док підписання міжнародних угод, контрактів (черговість зазначення сторін договору, місце розташування підписів, печаток тощо).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія