Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АБСОЛЮТ [АБСОЛЮТ] (латин. absolutus- довершений, безумовний, необмежений) - те, що ні від чого не залежить, безвідносне.

АБСОЛЮТИЗУВАТИ [АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ] - робити щось безумовним, самодо-статнім; доводити до абсолюту.

АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА [АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО] - досягнення підпри-ємством, фірмою, окремою фізичною осо-бою вищих показників результативності - економічної ефективності діяльності. Ця ка-тегорія привнесена Адамом Смітом (1723-1790), який доводив, що окремі країни в еко-номічній діяльності повинні спеціалізува-тись на тих виробництвах, де вони набува-ють абсолютної переваги.

АБСОЛЮТНА РЕНТА [АБСОЛЮТНАЯ РЕНТА] - частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості над суспільною ціною виробництва с.-г. продуктів.

АБСОЛЮТНИЙ [АБСОЛЮТНЫЙ] (латин. absolutus) - безумовний; необмежений, безвідносний.

АБСОЛЮТНИЙ ПОРІГ [АБСОЛЮТНЫЙ ПОРОГ] - кількість збуджувальної або стиму-люючої енергії, необхідної для виникнення відчуття (сприйняття).

АБСОЛЮТНІ СТАНДАРТИ [АБСОЛЮТНЫЕ СТАНДАРТЫ] - беззаперечні моральні норми, засади, релігійні закони, які закладені в основу прийняття рішень, що мають загальнолюдське, загальноприйнятне, етично-моральне підґрунтя.

АБСОЛЮЦІЯ [АБСОЛЮЦИЯ] (латин. abso-lutio - звільнення, виправдання) - постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.

АБСОРБЦІЙНИЙ ПІДХІД [АБСОРБЦИОННЫЙ ПОДХОД] (від латин. absorptio - по-глинання) - надання державної підтримки вітчизняному товаровиробнику й вітчизняній системі послуг для досягнення більш високої частки вітчизняних капіталів у платіжному балансі країни.

АБСОРБЦІЯ [АБСОРБЦИЯ] (від латин. ab-soptio - поглинання) - залучення до підприємницько-фінансової діяльності держави осіб - імігрантів з належними їм іноземними капіталами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія