Библиотека Воеводина _ "Розміщення продуктивних сил" / Конспект лекцій (КНЕУ)
Українською мовою
 

 

 

Розміщення продуктивних сил - конспект лекцій (КНЕУ)
-Конспект лекцій (КНЕУ)-

Библиотека Воеводина ... Главная страницаТексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

 

Лекція 1. Предмет, методологія та завдання курсу. Закономірності, передумови та принципи РПС
1. Характеристика основних понять РПС.
2. Методи РПС
3. Співвідношення понять закон та закономірність. Характеристика основних закономірностей РПС
4. Характеристика основних принципів РПС

Лекція 2. Форми розміщення і територіальної організації продуктивних сил
1. Визначення основних понять та термінів
2. Поняття про територіальний поділ праці
3. ТВК та їх роль у ПРС
4. Основи економічного районування території

Лекція 3. Передумови розміщення продуктивних сил
1.Природні
2. Демографічні
3. Історико-економичні

Лекція 4. Фактори розміщення продуктивних сил
1. Сировинний
2. Паливно-енергетичний
3. Водний
4. Робочої сили
5. Споживчий
6. Транспортний
7. Науково-технічного прогресу
8. Ринкової кон’юнктури
9. Економіко-географічного положення
10. Екологічний

Лекція 5. Особливості галузевої організації міжгалузевих комплексів. Паливно-енергетичний комплекс
1. Паливно-енергетичний баланс, його сутність
2. Вугільна промисловість
3. Нафтова промисловість
4. Газова промисловість
5. Електроенергетика 

Лекція 6. Металургійний комплекс
1. Сировинна база та принципи розміщення чорної металургії
2. Сировинна база та принципи розміщення кольорової металургії
3. Олов’яна промисловість.

Лекція 7. Машинобудівний комплекс
1. Види спеціалізації в машинобудуванні
2. Галузева структура машинобудування світу
3. Галузева структура та особливості розміщення машинобудування в Україні

Лекція 8. Хіміко-лісовий комплекс і будівельній комплекси
1. Галузева структура, сировинна база та принципи розміщення хімічного комплексу
2. Галузева структура, сировинна база та принципи розміщення лісовго комплексу
3. Галузева структура, сировинна база та принципи розміщення будівельного комплексу

Лекція 9. Соціальний комплекс
1. Галузева структура легкої промисловості
2. Рекреаційний комплекс

Лекція 10. Агропромисловий комплекс
1. Сутність поняття АПК
2. Характеристика рослинництва
3. Характеристика тваринництва
4. Харчова промисловість

Лекція 11. Транспортна система
1. Залізничний транспорт
2. Автомобільний
3. Морський
4. Транспортний комплекс України

Лекція 12 Міжнародний територіальний поділ праці та світові зовнішньоекономічні зв'язки
1. Сутність міжнародного поділу праці
2. Соціально-економічна типологія країн
3. Економічна інтеграція. Економічні спілки.
4. Форми зовнішньоекономічної діяльності
5. Зони спільного підприємництва
6. Зовнішньоекономічні зв’язки України

Лекція 13. Економічне районування України
1. Центральноукраїнський район
2. Західноукраїнський район
3. Донецько-Придніпровський район
4. Північно-Східний район
5. Південний (Причорноморський) район

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ