Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

А
А,АН
ААА
АБАНДОН
АБДИКАЦІЯ
АБЄКОР
АБІТУРІЄНТ
АБ ОВО
АБОЛІЦІЯ
АБОНЕМЕНТ
АБОНЕНТ

АБОНЕНТНА ПЛАТА
АБОНЕНТСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
АБОНЕНТСЬКИЙ КАНАЛ
АБОРИГЕНИ
АБРАКАДАБРА
АБРЕВІАТУРА
АБРЕЖЕ
АБРОГАЦІЯ
АБСЕНТЕЇЗМ
АБСЕНТЕЇЗМ ЗЕМЛЕВЛАСНИЦЬКИЙ

АБСОЛЮТ
АБСОЛЮТИЗУВАТИ
АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА
АБСОЛЮТНА РЕНТА
АБСОЛЮТНИЙ
АБСОЛЮТНИЙ ПОРІГ
АБСОЛЮТНІ СТАНДАРТИ
АБСОЛЮЦІЯ
АБСОРБЦІЙНИЙ ПІДХІД
АБСОРБЦІЯ

АБСТРАГУВАТИ
АБСТРАКТНА ПРАЦЯ
АБСТРАКТНЕ МИСЛЕННЯ
АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ
АБСТРАКТНИЙ
АБСТРАКТНІ ЕЛЕМЕНТИ
АБСТРАКЦІЯ
АБСУРД
АБ'ЮРАЦІЯ
АВАЛЬ

АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ
АВАНГАРДНИЙ
АВАНЗАЛ
АВАНС
АВАНСОВА ЗАКУПІВЛЯ
АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ

АВАНСОВАНІ ЗАСОБИ
АВАНСОВИЙ ЗВІТ
АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ
АВАНСУВАННЯ

АВАНТАЖ
АВАНТАЖНИЙ
АВАНТЮРА
АВАНТЮРИСТ
АВАРІЙНА ПІДПИСКА
АВАРІЙНИЙ ЗАПАС
АВАРІЙНИЙ КОМІСАР
АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
АВАРІЙНІ РОБОТИ
АВАРІЯ

АВЕРАЖ
АВЕРАЖНИЙ СТРОК
АВЕРС
АВІА...
АВІАПОТЕКА
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
АВІЗО
АВІЗУВАТИ
АВІСТА
АВРАЛ

АВТАРКІЯ
АВТЕНТИЧНИЙ
АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ
АВТО
АВТОБІОГРАФІЯ
АВТОГРАФ
АВТОГРАФІЯ
АВТОКРАТ
АВТОКРАТІЯ
АВТОЛОГІЯ

АВТОМАТ
АВТОМАТИЗАЦІЯ
АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА АІПС)
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ (АСЕП)
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ)
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (АСУ)
АВТОМАТИКА

АВТОМАТИЧНА КОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ
АВТОМАТИЧНИЙ
АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ
АВТОМАТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР
АВТОМОБІЛЬНИЙ ПОДАТОК
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТАРИФ
АВТОНОМІЯ
АВТОНОМНИЙ
АВТОНОМНИЙ БЮДЖЕТ
АВТОНОМНІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ

АВТОПАРК
АВТОР
АВТОРЕФЕРАТ
АВТОРИЗАЦІЯ
АВТОРИЗОВАНИЙ
АВТОРИТАРИЗМ
АВТОРИТАРНИЙ
АВТОРИТЕТ
АВТОРИТЕТНИЙ
АВТОРСЬКЕ ПРАВО

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД
АВТОСАЛОН
АВТОСЕРВІС
АВТОСТОП
АВУАР
АВУАРИ
АГЕНТ
АГЕНТ ПЛАТІЖНИЙ

АГЕНТ СТРАХУВАЛЬНИЙ
АГЕНТ ТОРГОВИЙ
АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ
АГЕНТИ-РЕЗИДЕНТИ
АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО 3 РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
АГЕНТСТВО США 3 МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ

АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА
АГЕНТСЬКА УГОДА
АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
АГЕНТУВАННЯ
АГЕНТУРА
АГІТАТОР
АГІТАЦІЯ
АГЛОМЕРАЦІЯ
АГОР
АГРАРІЙ

АГРАРНА ПОЛІТИКА
АГРАРНИЙ
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ
АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС ЦІН
АГРЕГАЦІЯ РИНКУ
АГРЕГУВАННЯ
АГРЕГУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
АГРЕЖЕ
АГРЕМАН
АГРЕСИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

АГРЕСОР
АГРО
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ
АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ БАНК
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
АГРОТЕХНІКА
АДАПТАЦІЯ
АДАПТАЦІЯ ТОВАРУ
АДАПТЕР

АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
АДАПТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
АДВАЛОРНЕ МИТО
АДВАЛОРНИЙ ПОДАТОК
АДВЕНТИВНИЙ
АДВОКАТ
АДВОКАТ-КАНАЛИ
АДВОКАТУРА
АДЕКВАТНА ЯКІСТЬ

АДЕКВАТНИЙ
АДЕНДУМ
АДЕПТ
АДЖЕСТЕР
АДИТИВНА ОПЕРАЦІЯ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ВИТРАТИ
АДМІНІСТРАТОР
АДМІНІСТРАТОР БАЗИ ДАНИХ
АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ
АДМІНІСТРАЦІЯ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДРІБНОГО БІЗНЕСУ
АДМІНІСТРУВАННЯ

АДОПТАЦІЯ, АДОПЦІЯ
АДРЕС
АДРЕС-КАЛЕНДАР
АДРЕСА
АДРЕСАНТ
АДРЕСАТ
АДРЕСНИЙ СТІЛ
АДСТРАТ
АЕРО
АЖИСТУВАТИ

АЖИТАЦІЯ
АЖІО
АЖІО-КОНТО
АЖІОТАЖ
АЖУР
АЗАРТ
АЗБУКА
АЗБУКОВНИКИ
АЗІЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ
АІО-КРИТЕРІІ
АКАДЕМІК
АКАДЕМІЧНИЙ
АКАДЕМІЯ
АКВА
АКВАТОРІЯ
АКВІЗИТОР
АКВІЗИЦІЯ
АКЛАМАЦІЯ
АКЛІМАТИЗАЦІЯ
А-КОНТО
АКОРД
АКОРДНА ОПЛАТА ПРАЦІ
АКОРДНИЙ
АКР
АКРЕДИТАЦІЯ
АКРЕДИТИВ
АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ

АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ ПРЯМО
АКРЕДИТИВ ГРОШОВИЙ
АКРЕДИТИВ 3 ПОПЕРЕДНІМ АВІЗО
АКРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
АКРЕДИТИВ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ
АКРЕДИТИВ НЕПОДІЛЬНИЙ
АКРЕДИТИВ НЕПОКРИТИЙ
АКРЕДИТИВ ПЕРЕКАЗНИЙ
АКРЕДИТИВ ПОКРИТИЙ
АКРЕДИТИВ ПОНОВЛЮВАНИЙ
АКРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНИЙ
АКРЕДИТИВ ТРАНСФЕРАБЕЛЬНИЙ
АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
АКРЕДИТУВАТИ
АКСЕЛЕРАТОР
АКСЕСУАР
АКСІОЛОГІЯ
АКСІОМА
АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД
АКТ
АКТ ГЛАССА-СТІН-ГОЛЛА
АКТ ІНКОРПОРУВАННЯ
АКТ КОМЕРЦІЙНИЙ
АКТ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ
АКТ ПРО СУБРОГАЦІЮ
АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
АКТИ СУДОВІ
АКТИВ(И)
АКТИВІЗАЦІЯ
АКТИВІСТ

АКТИВНА НЕПРИЙНЯТНІСТЬ
АКТИВНИЙ
АКТИВНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКУ
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
АКТИВНІ РАХУНКИ
АКТИВНІСТЬ
АКТИВНІСТЬ ДІЛОВА
АКТИВНОПАСИВНІ РАХУНКИ
АКТИВУВАТИ
АКТОВІ КНИГИ
АКТУАЛЬНИЙ

АКТУАРІЙ
АКУМУЛЯЦІЯ
АКУМУЛЯЦІЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ
АКУМУЛЯЦІЯ КАПІТАЛУ
АКУРАТНИЙ
АКУСТИЧНИЙ ТЕРМІНАЛ
АКЦЕНТУВАТИ
АКЦЕПТ
АКЦЕПТ БАНКАМИ ТРАП
АКЦЕПТАНТ

АКЦЕПТНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
АКЦЕПТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
АКЦЕПТНИЙ БАНК
АКЦЕПТНИЙ ДІМ
АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ
АКЦЕПТОВАНЕ ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
АКЦЕПТОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ
АКЦЕПТОВАНИЙ ЧЕК
АКЦЕПТОР
АКЦЕПТУВАННЯ БАНКІВСЬКЕ

АКЦЕПТУВАТИ
АКЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
АКЦЕСОРНИЙ ДОГОВІР
АКЦИДЕНТНИЙ
АКЦИЗ
АКЦИЗНА МАРКА
АКЦИЗНИЙ ЗБІР
АКЦІЇ АКТИВНІ
АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
АКЦІЇ БАГАТОГОЛОСІ

АКЦІЇ БЕЗ ДИВІДЕНДІВ
АКЦІЇ БЕЗКОШТОВНІ
АКЦІЇ БЕЗНОМІНАЛЬНІ
АКЦІЇ ВИКУПНОГО ФОНДУ
АКЦІЇ-ДВІЙНИКИ
АКЦІЇ 3 ВАРАНТАМИ
АКЦІЇ 3 ГОЛУБИМ КОРІНЦЕМ
АКЦІЇ 3 ОБМЕЖЕНИМ ПРАВОМ ГОЛОСУ
АКЦІЇ 3 ПРАВОМ
АКЦІЇ ЗАСНОВНИЦЬКІ

АКЦІЇ ЗАХИЩЕНІ
АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ ІМЕННІ
АКЦІЇ ЗДВОЄНІ
АКЦІЇ ЗОЛОТІ
АКЦІЇ ІМЕННІ
АКЦІЇ КОНВЕРТОВАНІ
АКЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ
АКЦІЇ НА ПРЕД'ЯВНИКА
АКЦІЇ ОБМЕЖЕНІ
АКЦІЇ ПЛЮРАЛЬНІ

АКЦІЇ ПОЗАСПИСКОВІ
АКЦІЇ ПРЕМІАЛЬНІ
АКЦІЇ ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ
АКЦІЇ ПРИБУТКОВІ
АКЦІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНІ
АКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНІ
АКЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
АКЦІОНЕР
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
АКЦІОНЕРНИЙ РЕГІСТР
АКЦІОНЕРНИЙ СЕРТИФІКАТ
АКЦІОНУВАННЯ
АКЦІЯ
АЛГОРИТМ
АЛГОРИТМ 3 НАВЧАННЯМ
АЛГОРИТМ ПОСЛІДОВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ

АЛГОРИТМІЧНА МОВА
АЛГОРИТМІЧНИЙ
АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРОЦЕС
АЛЕБА
АЛЕГРІ
АЛІБІ
АЛІЄНТАЦІЯ
АЛІМЕНТИ
АЛОГІЧНИЙ
АЛОНЖ

АЛТИН
АЛФАВІТ
АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ
АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИЙ ДРУКУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ (АЦЦП)
АЛЬКАД, АЛЬКАЛЬД
АЛЬМА-МАТЕР
АЛЬМЕНДА
АЛЬПАРІ
АЛЬТЕРНАТ

АЛЬТЕРНАТИВА
АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНА ВЛАСНІСТЬ, ВАРТІСТЬ ВТРАЧЕНОЇ МОЖЛИВОСТІ
АЛЬТЕРНАТИВНА ОЦІНКА
АЛЬТЕРНАТИВНА ЦІНА
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЧЕК
АЛЬТРУЇЗМ
АЛЬФА
АЛЬЯНС

АЛЬЯНС МАРКЕТИНГОВИЙ
АЛЬЯНС СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
АМАЛЬГАМАЦІЯ
АМАНАТ
АМАНКО
АМАТОР
АМБАЛАЖ
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ
АМБІЦІЯ

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРПУС МИРУ
АМЕРИКАНСЬКІ ДЕПОЗИТНІ РОЗПИСКИ (АДР)
АМІКОШОНСТВО
АМНІСТІЯ
АМОРАЛІЗМ
АМОРАЛЬНИЙ
АМОРТИЗАЦІЙНА ТЕОРІЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ СТРОК
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД
АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЯ АМОРТИФІКАЦІЯ
АМОРФІЗМ АМПЕР
АМПЛІФІКАЦІЯ АМПЛУА
АНАЛІЗ

АНАЛІЗ БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ
АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АНАЛІЗ ДИСКРИМІНАНТНИЙ
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ)
АНАЛІЗ КУЛЬТУРНИХ МОДЕЛЕЙ
АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ
АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ

АНАЛІЗ ОБІЗНАНОСТІ
АНАЛІЗ РИНКУ
АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИЙ
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ
АНАЛІЗ ФАКТОРНИЙ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
АНАЛІТИК
АНАЛІТИЧНИЙ
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК
АНАЛОГ

АНАЛОГІЧНИЙ
АНАЛОГІЯ
АНАМОРФІЧНИЙ
АНАРХІЯ
АНАТОЦИЗМ
АНАХРОНІЗМ
АНГАР
АНГОЛАР
АНДЕРАЙТЕР
АНДЕРАЙТИНГ

АНДЕРЛАЇНГ
АНДИНУВАННЯ
АНЕКСІОНІЗМ
АНЕКСІЯ
АНЕКСУВАТИ
АНКЕТА
АНКЕТУВАННЯ
АНКЕТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
АНКЛАВ
АНОМАЛІЯ

АНОМАЛЬНИЙ
АНОМАЛЬНИЙ СВІЧ
АНОМІЯ
АНОНІМ
АНОНІМНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АНОНІМНИЙ
АНОНІМНИЙ РАХУНОК
АНОНС
АНОТАЦІЯ
АНТАГОНІЗМ

АНТАГОНІСТИЧНИЙ
АНТИ...
АНТИДАТУВАТИ
АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО
АНТИДЕМПІНГОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ
АНТИІНФЛЯЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ
АНТИКВА
АНТИКВАР
АНТИКВАРНИЙ
АНТИКОНКУРЕНТНА ПРАКТИКА

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
АНТИПАТИЧНИЙ
АНТИПАТІЯ
АНТИПОДИ
АНТИСОЦІАЛЬНИЙ
АНТИТЕТИЧНИЙ
АНТИЦИПАЦІЯ
АНТОНІМИ

АНТРЕПРЕНЕР
АНТРЕПРИЗА
АНТРОПО...
АНТУРАЖ
АНУЇТЕТ
АНУЛЮВАННЯ
АПАРАТ
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
АПАРАТУРА
АПАРТАМЕНТИ
АПАТІЯ

АПАТРИДИ
АПЕЛЮВАТИ
АПЕЛЯЦІЯ
АПЛІКЕ
АПЛОМБ
АПО...
АПОГЕЙ
АПОДИКТИЧНИЙ
АПОКОПА
АПОЛІТИЗМ

АПОЛОГЕТ
АПОЛОГІЯ
АПОРІЯ
АПОРТ
АПОФЕГМА, АПОТЕГМА
АПОФЕОЗ
АППЕРЦЕПЦІЯ
АПРІОРІ
АПРІОРНИЙ
АПРОБАЦІЯ

АПРОКСИМАЦІЯ
АПРОПРІАЦІЯ
АР
АРБІТР
АРБІТРАЖ
АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ
АРБІТРАЖ ПОЗИЧАЛЬНИКА
АРБІТРАЖЕР
АРБІТРАЖЕР-ВЛАСНИК
АРБІТРАЖЕР-ПОЗИЧАЛЬНИК
АРБІТРАЖНИЙ СУД
АРБІТРАЖНІ УГОДИ
АРБІТРАЖУВАННЯ
АРГО
АРГУМЕНТ
АРГУМЕНТ АНТИДЕМПІНГУ
АРГУМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
АРГУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
АРГУМЕНТ ЗАЙНЯТОСТІ
АРГУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЗБИТКАМ
АРГУМЕНТ МОЛОДИХ ГАЛУЗЕЙ
АРГУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
АРГУМЕНТ НИЗЬКОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
АРГУМЕНТ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ВИПЛАТНИХ ЗАХОДІВ
АРГУМЕНТ ПОЛІТИКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ТОРГІВЛІ
АРГУМЕНТ УМОВ ТОРГІВЛІ
АРГУМЕНТАЦІЯ
АРЕНА
АРЕШТ
АРЕШТ МАЙНА
АРЕШТ НА ВКЛАД
АРИСТОКРАТІЯ
АРОБА
АРТЕРІЇ
АРТИКУЛ
АРТІЛЬ
АРХАЇЗМ
АРХАЇЧНИЙ
АРХЕО...
АРХІ...
АРХІВ
АРХІВАРІУС
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
АРШИН
АСАМБЛЕЯ
АСЕКУРАЦІЯ
АСИГНАЦІЯ
АСИГНОВКА
АСИГНУВАННЯ
АСИГНУВАТИ
АСИМЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
АСИМЕТРІЯ
АСИМІЛЯЦІЯ
АСИСТЕНТ
АСОРТИМЕНТ
АСОРТІ
АСОЦІАЛЬНИЙ
АСОЦІАЦІЇ ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
АСОЦІАЦІЇ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ

АСОЦІАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИЧА
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ "ЄДНАННЯ"
АСОЦІЙОВАНА ОСОБА
АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН
АСПЕКТ
АСПІРАНТ
АСПІРАНТУРА

АСЮРЕ
АТ
АТАКА
АТАКТИЧНИЙ ПОЧЕРК
АТАШЕ
АТЕСТАТ
АТЕСТАЦІЯ
АТЕСТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
АТИПІЯ

АТОМІСТИЧНА ЕКОНОМІКА
АТОРНЕЙ
АТРИБУТ
АТРИБУТИВНА ТЕОРІЯ
АТРИБУТИВНИЙ
АУДИТ
АУДИТОР
АУДИТОРІЯ
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
АУДИТОРСЬКІ СЛУЖБИ, ФІРМИ

АУДІЄНЦІЯ
АУКЦІОН
АУКЦІОН ПОДВІЙНИЙ
АУКЦІОНЕР
АУКЦІОНІСТ
АУТРАЙТ
АУТРЕЙД
АУТСАЙДЕРИ
АФГАНІ
АФЕКТ
АФЕКТАЦІЯ
АФЕРА
АФЕРИСТ
АФІДЕВІТ
АФІЛІАЦІЯ
АФІЛІРОВАНА КОМПАНІЯ
АФІНАЖ
АФІРМАЦІЯ
АФІША
АФІШУВАННЯ
АФОРИЗМ
А-ФОРФЕ
АФРИКАНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ (АФБР)
АХІНЕЯ

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія