Библиотека Воеводина ... Організаційно-правові основи біржової діяльності / А.І. Берлач та ін. ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі

 Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Організаційно-правові основи біржової діяльності" / А.І. Берлач та ін. ... Зміст


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

ВСТУП

Перехід України до ринкової економіки потребує докорінної зміни нинішніх і формування нових ринкових інституцій, не властивих колишній адміністративно-командній системі управління економікою. Для ефективного функціонування народногосподарського комплексу треба створити практично нове ринкове середовище. Одним із головних його елементів є формування біржових інститутів.
Усвідомлення необхідності використання ринкових механізмів для створення в Україні ефективної економіки відкрило шлях поглибленому вивченню біржової справи. В умовах виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок зростає інтерес до поняття біржі, її економічних функцій, ролі й місця у ринковій економіці, до техніки здійснення біржових операцій, тенденцій розвитку біржової торгівлі.
Біржі, будучи складовою сучасної системи ринку, покликані забезпечити безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту. Скорочення завдяки біржам часу обігу капіталів, товарів підвищує ефективність використання основних фондів, передових ресурсів, зменшує потребу в обігових коштах, банківському кредиті й тим самим дає змогу збільшити ресурси, які можна спрямувати в інші галузі народногосподарського комплексу країни. Тому прискорення обігу коштів через біржову систему - одне з головних економічних завдань.
Єдина ринкова основа формування бірж об'єктивно передбачає загальні закономірності біржової діяльності, пов'язані як із сутністю цієї діяльності, так і з формами її організації.
Біржова діяльність розглядається в її еволюційному розвитку: від угод на реальний товар (спот, форвард) до ф'ючерсних угод і опціонної торгівлі.
На підставі аналізу міжнародної біржової діяльності та через законодавчо-правове поле аналізуються основні положення формування і функціонування біржового ринку товарної продукції в Україні. Розкриваються сутність, функції та класифікація біржових інститутів, методи й напрямки правової регламентації біржової діяльності.
У навчальному посібнику відображені проблеми, що стоять перед біржами й учасниками біржових торгів на сучасному етапі. Багато уваги приділяється організації біржової роботи, розміщенню і функціонуванню бірж, зокрема товарних, на території дореволюційної України, в період непу і на сучасному етапі, дається детальна класифікація бірж.
Ретельно аналізуються як організаційна структура бірж, так і правове регулювання, контроль за їх діяльністю, порядок ведення торгів, зняття або хоча б зменшення біржових ризиків при укладенні угод, хеджування і брокерська діяльність, визначення (оцінка) стану функціонування біржових структур у ринковій системі України.
Метою видання цього навчального посібника є надання методичної допомоги всім, хто зацікавлений у вивченні основ біржової діяльності, поліпшенні засвоєння майбутніми спеціалістами теоретичних і практичних основ біржової діяльності, підвищення економічної ефективності біржових операцій.
Автори посібника сподіваються, що його структура, послідовність викладу і його взаємозв'язок сприятимуть підготовці нової генерації фахівців економіко-правового спрямування, здатних розв'язувати складні господарсько-правові проблеми становлення і розвитку елементів ринкового середовища та біржових інститутів зокрема.
Автори складають щиру подяку Литвиненку Є. П., Микитюку А. А., Шевчуку Р. М., Миргородському С. М. та Целінському Р. Й. за кваліфіковану редакторську та технічну допомогу в підготовці рукопису посібника.

Розділ 1 >>
 

Библиотека Воеводина
... Главная страница
    
"Організаційно-правові основи біржової діяльності" / А.І. Берлач та ін. ... Зміст