Библиотека Воеводина ... Організаційно-правові основи біржової діяльності / А.І. Берлач та ін. ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі
на українській мові
 

Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.

ISBN 966-7558-85-1

У навчальному посібнику відповідно до програми курсу "Правові основи біржової діяльності" через призму світового досвіду функціонування біржових інститутів розглянуто становлення біржового ринку України в межах його чинного законодавства. Аналізуються актуальні питання створення і функціонування бірж та основні аспекти брокерської діяльності. Значна увага приділяється правилам ведення біржових торгів, біржових операцій, укладанню брокерських угод, біржовій грі та механізму ціноутворення.
Розрахований на викладачів, студентів, слухачів та курсантів вищих закладів освіти, учасників біржових торгів і всіх тих, хто цікавиться біржовою діяльністю.

Læsserampe, Mobil rampe, Rampe til lastbiler

Библиотека Воеводина ... Главная страница 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Hydraulisk mobil rampe, Mobile lasteramper, Lasteramper

ЗМІСТ

�П

Розділ 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
1.1. Виникнення і розвиток біржових структур
1.2. Історія діяльності товарних бірж в Україні

Розділ 2 ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Зміст правового регулювання біржової діяльності
2.2. Регулювання біржової діяльності через оподаткування
2.3. Правове регулювання біржової діяльності за кордоном
2.4. Особливості біржового процесу в Україні

Розділ З ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ІНСТИТУТІВ

3.1. Створення бірж
3.2. Функції біржі
3.3. Види бірж

Розділ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОГО УПРАВЛІННЯ


Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

5.1. Учасники біржових торгів
5.2. Біржовий товар
5.3. Порядок ведення торгів
5.4. Порядок зняття товарів із торгів
5.5. Біржова мова жестів та жаргон брокера
5.6. Розв'язання спірних питань

Розділ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ УГОД
6.1. Смисловий зміст угоди
6.2. Види біржових угод і операцій
6.3. Біржові та позабіржові опціони
6.4. Спекулятивні угоди
6.5. Товарний арбітраж
6.6. Котирування та види цін на біржі
6.7. Реєстрація та оформлення угод

Розділ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНИХ БІРЖ
7.1. Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку
7.2. Роль товарної біржі у формуванні цін
7.3. Завдання і функції товарної біржі та її підрозділів
7.4. Органи управління товарною біржею
7.5. Структурні підрозділи товарної біржі
7.6. Біржові товари
7.7. Механізм укладення біржових угод
7.8. Види біржових угод
7.9. Біржові операції
7.10. Організаційне забезпечення біржових угод та операцій

Розділ 8 ФОНДОВІ БІРЖІ
8.1. Сутність та значення фондової біржі
8.2. Фондовий ринок як складова фінансової системи країни
8.3. Становлення ринку цінних паперів в Україні
8.4. Державно-правове регулювання фондового ринку
8.5. Цінні папери: класифікація, види, взаємозв'язки
8.6. Учасники фондового ринку
8.7. Процедура лістингу на фондовому ринку
8.8. Види та організація угод на фондовому ринку

Розділ 9 ВАЛЮТНІ БІРЖІ
9.1. Міжнародна валютна система
9.2. Організаційно-правове забезпечення валютної біржі
9.3. Державне регулювання валютної системи в Україні
9.4. Валютні біржі за кордоном
9.5. Валюта як товар
9.6. Види і характеристика валютних операцій
9.7. Механізм укладення угод з валютою
9.8. Валютні курси
9.9. Котирування
9.10. Комісійні та поставка на валютній біржі

Розділ 10 БІРЖІ ПРАЦІ
10.1. Ринок праці
10.2. Суб'єкти ринку праці та їх функції

Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ

11.1. Зміст ф'ючерсної торгівлі
11.2. Еволюційний розвиток ф'ючерсної торгівлі
11.3. Цілі ф'ючерсної торгівлі
11.4. Механізм біржової ф'ючерсної торгівлі
11.5. Біржове хеджування та спекуляція
11.6. Опціони з ф'ючерсними контрактами
11.7. Механізм угод з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Mobil rámpakiegyenlítők targonca, Tengeri konténer rámpa Vasút, Teherautó rámpa motorkocsi