Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ХАБАР [ВЗЯТКА] - гроші або матеріальні цінності, що передаються посадовій особі як підкуп чи оплата дій, що карається законом.

ХАБАРНИЦТВО [ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО] - приймання службовою особою, а також да-вання їй хабара з метою одержання певних вигод протизаконним порядком. Бюрокра-тичні системи особливо податливі на хаба-рі. Кримінальний кодекс України визнає приймання чи давання хабара посадовим злочином, що карається позбавленням волі. Більша кара застосовується за вимагання хабара.

ХАЙВЕЙ [ХАЙВЕЙ] - шосе, автомагістраль.

ХАЙД-ПАРК [ХАЙД-ПАРК] - Див. Гайд-Парк.

ХАЙТЕК-КОМПАНІЯ [ХАЙТЕК-КОМПАНИЯ] - компанія, яка впроваджує і використовує новітні тех-нології, устаткування, розробки.

ХАКЕР [ХАКЕР] - програміст, який розробляє програмну продукцію, що дає змогу одержати несанкціонований дос-туп до захищених іншим користувачем да-них.

ХАКІМ [ХАКИМ] - у країнах Близького і Середнього Сходу: 1) правитель області або округу, губернатор;2) третейський суддя, арбітр, посередник.

ХАЛАЛ [ХАЛАЛ] - розмінна монета Саудів-ської Аравії. Дорівнює 1/100 ріала.

ХАЛАТНІСТЬ [ХАЛАТНОСТЬ] - невиконан-ня або неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків внаслідок недбало-го чи недобросовісного виконання їх, чим завдають суттєвої шкоди організаціям, під-приємствам чи окремим особам. Такі дії вважаються посадовими злочинами.

ХАЛУПНИКИ [ХАЛУПНИКИ] - категорія найбіднішого міського і сільського населен-ня в Україні ХVІ-ХІХ ст., яке не мало власноїземлі й володіло лише хатами (халупами) та невеликими садибами. Вони наймитували, займалися ремеслом, відбували панщину та інші повинності.