Библиотека Воеводина ... Управління зовнішньоекономічною діяльністю / за ред. А.І. Кредісова ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі  Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Управління зовнішньоекономічною діяльністю" / за ред. А.І. Кредісова


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

ПЕРЕДМОВА ДО 2-ГО ВИДАННЯ
Перше видання цієї роботи не мало аналогів в Україні, як і в інших країнах, що виникли на території пострадянської держави. Насамперед цим пояснювався інтерес до книги. Водночас були й інші обставини, які забезпечили постійно зростаючий на неї попит, що, зрештою, привело колектив авторів до думки про необхідність підготовки другого видання.
Серед цих обставин назвемо такі.
По-перше, незворотність процесу ринкових перетворень, що охопили усі галузі господарювання, у тому числі й зовнішньоекономічну діяльність. В умовах настільки ж незворотного процесу розвитку незалежності держав колишнього СРСР і водночас дедалі більшого прагнення до збереження економічних зв'язків між ними чинник управління став одним із визначальних факторів забезпечення їх економічного прогресу.
По-друге, пропозиції науково-педагогічних колективів багатьох навчальних закладів, спрямовані на удосконалення структури посібника, а також отримані у цьому зв'язку відгуки студентів і слухачів інститутів підвищення кваліфікації, практичних працівників, рецензії фахівців.
По-третє, потреба в доповненні матеріалу, пов'язана з узагальненням досвіду зовнішньоекономічної діяльності країн не тільки з перехідною, а й давно сформованою ринковою економікою, із тими змінами, що постійно в ній відбуваються на національному і міжнаціональному рівнях.
Нарешті, ще одна обставина - результати наукового пошуку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, досягнуті за період, що минув після опублікування першого видання. При підготовці нового видання використані й ураховані праці членів авторського колективу: монографії, статті, захищені дисертації інших дослідників, а також матеріали конференцій та інших наукових форумів.
Усе сказане обумовило структурні зміни й доповнення, внесені авторами в розділи і параграфи книги. Так, зокрема, були написані три нові розділи:
"Організації у сфері міжнародної торгівлі" (розділ 3); "Сутність митного режиму та механізм управління ним" (розділ 10); "Імідж і реклама фірми в міжнародній торгівлі" (розділ 20).
Крім того, внесені доповнення в розділи про еволюцію теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю, про стимулювання і захист іноземних інвестицій, організацію маркетингових досліджень на зовнішньому ринку, облік зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, аналіз інвестиційних проектів.
Усі розділи доопрацьовані з урахуванням нової монографічної та періодичної літератури, урядових і законодавчих актів. Відповідно це відбито в списку використаної і рекомендованої літератури.
Водночас, як і при підготовці першого видання, автори прагнули зробити книгу простою і зрозумілою широкому читачеві. Про її навчальний характер свідчать і суто формальні ознаки: наявність словника, ключових слів і проблемних завдань до кожного розділу, списку використаної літератури, предметного покажчика, рекомендованої літератури.
Після першого видання аналогічні книги з'явилися в Україні та в інших країнах СНД. Проте якихось переваг у підходах, структурі або суті викладу матеріалу ми не помітили. Це дає підстави сподіватися, що й друге видання нашої роботи буде схвально зустрінуте фахівцями, викладачами і студентами, одержить визнання широкої читацької аудиторії.
Книга написана членами кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: А.І.Кредісов, доктор економічних наук (керівник авторського колективу, науковий редактор) - передмова, розділи 1, 23; С.Н.Березовенко, кандидат економічних наук - розділи 1, 2; Г.Н.Биков, кандидат економічних наук - розділи 4, 9, 14, 20; В.В.Волошин, кандидат економічних наук - розділи 3, 6, 7, 8, словник термінів; В.П.Мазуренко, кандидат економічних наук - розділ 10; Д.П.Расшивалов, кандидат економічних наук - розділи 19, 24; В.І.Серажим, кандидат економічних наук - розділи 5, 10, 11, 16; А.І.Ступницький, кандидат економічних наук - розділи 15, 21; А.М.Тищенко, кандидат економічних наук - розділи 12, 13, 18; З.С. Черняк, кандидат економічних наук - розділ 17; І. Ю.Потапов, кандидат економічних наук - розділи 22, 23. У науково-допоміжній роботі брала участь В.І. Сукнова.
Автори щиро дякують усім, хто доброзичливо сприйняв вихід у світ книги, зацікавлено висловив свої зауваження і побажання. Слова нашої особливої подяки завідувачеві відділом Інституту міжнародної економіки і міжнародних відносин АН України, заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору економічних наук В.С.Будкіну, директору Школи міжнародного бізнесу при Києво-Могилянській академії доктору економічних наук Е.Г.Панченку, президенту Національної академії управління, кандидату економічних наук С.А.Єрохіну за рецензування роботи і цінні поради, що по можливості нами були враховані.

<< Передмова до 1-го видання
Розділ 1  >>