Библиотека Воеводина _ "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"/ І.В. Шамова ... економіка, фінанси, бізнес, політекономія, економікс, суд, юриспруденція, опт, право, маркетинг, брендінг, література, бібліотека, книжки, студент, реферат, підручник, теорія, інвестиції, менеджмент, управління, підприємництво, підприємство, реклама, міжнародна, словник, енциклопедія, історія, ЗЕД, тнк, корпорація, концерн, консорціум, аудит, страхування, біржа, гроші, кредит, збут, ресторан, паблік рілейшнз, public relations, PR, персонал, фірма, компанія, безкоштовно, free, фокус-группа, focus-groups, дослідження ринку, архів, журнал, стаття, аналіз, коментарі Бібліотека Воєводіна: економіка, фінанси, бізнес, політекономія, економікс, суд, юриспруденція, опт, право, маркетинг, брендінг, література, бібліотека, книжки, студент, реферат, підручник, теорія, інвестиції, менеджмент, управління, підприємництво, підприємство, реклама, міжнародна, словник, енциклопедія, історія, ЗЕД, тнк, корпорація, концерн, консорціум, аудит, страхування, біржа, гроші, кредит, збут, ресторан, паблік рілейшнз, public relations, PR, персонал, фірма, компанія, безкоштовно, free, фокус-группа, focus-groups, дослідження ринку, архів, журнал, стаття, аналіз, коментарі

Библиотека Воеводина ... Главная страница    І.В. Шамова "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бобраков Ю. И. США: центральный банк и экономика. - М.: Наука, 1988.
2. Брагинский С. В, Кредитно-денежная политика в Японии. - М.: Наука, 1989.
3. Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. 1. Савлук. - К.: Лібра, 1998.
4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. I. Савлука.-К.: КНЕУ, 2001.
5. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы, 1988.
6. Деньги, кредит, банки / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 1999.
7. Деятельность банков: современный опыт США / Сост. Е. С. Дзарасов. - М.: Айси-банк, 1992.
8.Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - СПб., 1994.
9. Іванов В. М., Сотищенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Курс лекцій. - Київ: МАУПП, 2001.
10. ЛиписА., Маршалл Т., Линкер Я. Электронная система денежных .расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1988.
11. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. - М.: АО "Финстатинформ", 1994.
12. Матюхин Г. Г. Доллар США и валютные отношения Запада. - М.: Наука, 1989.
13. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994.
14. Миловидов В. Д. Современное банковское дело: опыт США. - М.: Анкил, 1993.
15. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К.: Основи, 1998.
16. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред. А. С. Філі-пенка. - К.: Либідь, 1997.
17. Носкова И. Я. Финансовые и валютные операции: Учеб. пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
18. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. - М.: Прогресс, Универс, 1994.
19. Пенникова А. В. Денежно-кредитное регулирование экономики Великобритании. - М.: Финансы и статистика, 1983.
20. Рид Э. и др. Коммерческие банки. - М.: Прогресс, 1983.
21. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. - М.: Финансы и статистика, 1986.
22. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: Все для вас, 1993.
23. Федоренко В. М., ФедоренкоА. В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. - К.: Вища школа, 1989.
24. Финансово-кредитный словарь. - М.: Финансы и статистика, 1994.
25. Шенаев В. И., Макаров В. С. Финансовая и денежно-кредитная системы ФРГ. - М.: Финансы, 1977.
26. Шмелев В. В. Коллективные валюты - от счетных единиц до международных денег. - М.: Финансы и статистика, 1990.
27. Ширинская З. Б. Операции коммерческих банков: зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1993.

Глава 5.5.
 

Библиотека Воеводина ... Главная страница    І.В. Шамова "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"