Библиотека Воеводина _ "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"/ І.В. Шамова ... економіка, фінанси, бізнес, політекономія, економікс, суд, юриспруденція, опт, право, маркетинг, брендінг, література, бібліотека, книжки, студент, реферат, підручник, теорія, інвестиції, менеджмент, управління, підприємництво, підприємство, реклама, міжнародна, словник, енциклопедія, історія, ЗЕД, тнк, корпорація, концерн, консорціум, аудит, страхування, біржа, гроші, кредит, збут, ресторан, паблік рілейшнз, public relations, PR, персонал, фірма, компанія, безкоштовно, free, фокус-группа, focus-groups, дослідження ринку, архів, журнал, стаття, аналіз, коментарі
на українській мові
 


Шамова І. В.
Ш 19 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 195 с. ISBN 966-574-297-3
У навчальному посібнику висвітлюються світовий досвід еволюції та сучасні тенденції розвитку грошових і кредитних систем країн із розвинутою ринковою економікою. Подано систематизований виклад закономірностей і основних етапів еволюції, принципів побудови та особливостей форм організації грошових і кредитних систем в умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої мережі кредитно-фінансових інститутів. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій у розвитку грошових та кредитних систем зарубіжних країн, у тому числі процесам інтеграції у фінансово-кредитній сфері, лібералізації фінансових ринків, глобалізації економіки тощо.
Для студентів економічних факультетів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю "Банківська справа". Може бути корисним магістрантам, аспірантам, викладачам економічних спеціальностей, банкірам та фінансистам, усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, банківської справи, міжнародних валютно-фінансових відносин.

Rampa mobila de ridicare hidraulica, Mobile platforme hidraulice, Rampa incarcare

Библиотека Воеводина ... Главная страница 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления


Rampe de incarcare la depozite, Rampe de ridicare Depozit rampa camion

ЗМІСТ

ВСТУП

ЧАСТИНА І
Розділ 1. Грошові системи: суть та основні етапи розвитку.
1.1. Поняття та елементи грошових систем
1.2. Основні етапи розвитку грошових систем
1.3. Сучасні тенденції у розвитку грошових систем
Питання для самоконтролю

Розділ 2. Грошові системи окремих країн світу
2.1. Грошова система Великобританії
2.2. Грошова система США
2.3. Грошова система Німеччини
2.4. Грошова система Франції
2.5. Грошова система Японії
Питання для самоконтролю

ЧАСТИНА II
Розділ 3. Кредитні системи: суть та структура
3.1. Поняття кредитної та банківської систем
3.2. Види кредитних установ
Питання для самоконтролю

Розділ 4. Основні тенденції розвитку кредитних систем
4.1. Еволюція та сучасні тенденції в розвитку кредитних систем
4.2. Концентрація та централізація банківського капіталу
4.3. Моделі взаємозв'язку банків із промисловістю
4.4. Банківська криза
Питання для самоконтролю

Розділ 5. Еволюція та сучасний стан кредитних систем
5.1. Кредитна система Великобританії
5.2. Кредитна система США
5.3. Кредитна система Німеччини
5.4. Кредитна система Франції
5.5. Кредитна система Японії
Питання для самоконтролю

Список рекомендованої літератури