Библиотека Воеводина _ "Гроші та Кредит"/за редакцією М.І. Савлука ... економіка, фінанси, бізнес, політекономія, економікс, суд, юриспруденція, опт, право, маркетинг, брендінг, література, бібліотека, книжки, студент, реферат, підручник, теорія, інвестиції, менеджмент, управління, підприємництво, підприємство, реклама, міжнародна, словник, енциклопедія, історія, ЗЕД, тнк, корпорація, концерн, консорціум, аудит, страхування, біржа, гроші, кредит, збут, ресторан, паблік рілейшнз, public relations, PR, персонал, фірма, компанія, безкоштовно, free, фокус-группа, focus-groups, дослідження ринку, архів, журнал, стаття, аналіз, коментарі
Библиотека Воеводина ... Главная страница    
"Гроші та кредит"/за редакцією М.І.Савлука

 


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999р.
2. Указ Президента України "Про грошову реформу в Україні" // Вісник НБУ. - 1996. - № 5.
3. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи. - 1998.
4. Долан Э. Дж., Кзмпбзлл К Л., Кзмпбзлл Г. ДУК. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М.; Л., 1991.
5. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. - М., 1998.
6. Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. - К., 1999.
7. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К., 1998.

8. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М., 1993.
9. Фридмен М. Количественная теория денег. - М., 1996.
10. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. - К., 1999.
11. Деньги / Под ред. А. А. Чухно. - К., 1997.
12. Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. - 1997. - № 2.
13. Савлук М. L, Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.
14. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. - 1999.- №1.

попередня глава 13.5
 

Библиотека Воеводина ... Главная страница   "Гроші та кредит"/за редакцією М.І.Савлука