Библиотека Воеводина _ "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О.А. Кириченко ... Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, Сучасні концепції міжнародної торгівлі, лізинг, Контрактні форми ЗЕД, Організаційна структура управління ЗЕД, Ліцензування і франчайзинг, управління персоналом, Атестація і ротація кадрів, Мотивація, Маркетингова діяльність, міжнародний маркетинг, Стратегія, Місія і цілі організації, Антидемпінгові розслідування, фінансовий менеджмент, Банківський переказ, Чеки у зовнішній торгівлі, Вексель, Ризики у міжнародних розрахунках, Транснаціональні корпорації, ТНК, Керівництво, комунікації, контроль, логістика, міжнародне торгове право, Купівля-продаж товару, Укладання договору, Міжнародні транспортні перевезення, Страхування, Товарообмін, Бартер, Передача технології, Захист інтелектуальної власності, Торгівля послугами, Фінансові і банківські відносини, Страхові підприємства, Юридичні й бухгалтерські послуги, Транспортні послуги, Телекомунікації, Будівництво, Гірнича справа, Інвестиції, Переговори, Суд, Третейський суд, Кількісні обмеження, квоти, ліцензування імпорту, Державні закупки, Митні процедури, Конвенція ЮНСІТРАЛ, Світова організація торгівлі, СОТ, Міжнародний валютний фонд, МВФ, Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку, ОЕСР, Європейський Союз, ЄС, МЕРКОСУР, Андський пакт, Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Європейський банк реконструкції та розвитку, ЄБРР, Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), ГУУАМ, Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, СНД, Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ і СОТ, Процес інтеграції України в ЄС, Митний союз і зони вільної торгівлі
Библиотека Воеводина ... Главная страница    
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О.А. Кириченко

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

ПЕРЕДМОВА

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни.
Роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. За таких умов входження кожної країни у наступне тисячоліття вимагає проведення відповідних політичних, економічних та соціальних реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у міжнародному масштабі.
Новий етап входження у світове господарство вимагає істотних зусиль як від окремих підприємств, так і від держави в цілому, від чого, зрештою, буде залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість подальшого економічного та соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки.
На шляху інтеграції України в європейські й міжнародні структури допущено чимало прикрих прорахунків. Без сумніву, є об'єктивні причини цього, проте зрозуміло одне - відсутність, особливо в регіонах, висококваліфікованих фахівців із зовнішньоекономічної діяльності перешкоджає просуванню нашої країни до цивілізованого співтовариства.
Останнім часом ця проблема є досить відчутною, що пояснюється новими ринковими вимогами фахової спеціалізації та досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю у сучасних умовах.
Розв'язанню зазначеної проблеми, сподіваємося, допоможе вихід у світ уже третього видання цього навчального посібника.
На думку фахівців, такий посібник є не тільки енциклопедією зовнішньоекономічної діяльності, а і настільною книгою для бізнєсменів-практиків.
У книзі зосереджено увагу на широкому колі актуальних проблем зовнішньоекономічної діяльності. Важливе місце відводиться розвитку управлінських процесів в різних галузях зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у фінансовій сфері, міжнародному маркетингу, інноваційній сфері, менеджменті персоналу та ін.

Глава 1 >>
 
Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О.А. Кириченко