Библиотека Воеводина _ "Міжнародна економіка. Курс лекцій" / Лазебник
Українською мовою
 

Міжнародна економіка. Курс лекцій
-Лазебник-

Міжнародна економіка - Лазебник


Курс лекцій складений на основі вітчизняних та зарубіжних досліджень світогосподарської взаємодії згідно з типовою програмою курсу "Міжнародна економіка", яка увійшла до збірника нормативних програм дисциплін фундаментального циклу підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва.

Библиотека Воеводина ... Главная страница

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

 

Предмет і метод науки «Міжнародна економіка»

Розділ І. Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин
1.1. Система міжнародних економічних відносин
1.2. Середовище міжнародних економічних відносин
1.3. Принципи і моделі розвитку міжнародних економічних відносин

Розділ ІІ. Форми міжнародних економічних відносин
2.1. Міжнародна торгівля
2.2. Міжнародний рух капіталу
2.3. Міжнародна міграція трудових ресурсів
2.4. Міжнародна передача технологій
2.5. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

Розділ ІІІ. Міжнародна економічна інтеграція
3.1. Сутність і особливості міжнародної економічної інтеграції
3.2. Розвиток міжнародної економічної інтеграції

Список рекомендованої літератури