Библиотека Воеводина _ "Менеджмент" / Мельник П.В.
Українською мовою
 

Менеджмент
-Мельник П.В.-

УДК 658.012.32 (075.8)  ББК 65.290 - 2 я 73    М 48     ISBN 966-7257-82-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 02.07.2001. Лист № 14/18.2 – 990.
Рецензенти:
Афонін А.С., доктор економічних наук, професор.
Пугагов М.І., доктор економічних наук.

Мельник П.В., Філоненко М.М., Гацька Л.П., 
Кошарська Н.Е.
М 48 Менеджмент: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 154 с.

У даному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та прикладні аспекти менеджменту як сучасного важливого напряму удосконалення управління людьми в умовах становлення ринку в Україні. Подані рисунки, ситуації, кросворди, питання, література до кожного розділу посібника, які характеризують сутність менеджменту, зокрема податкового.
Навчальний посібник рекомендований для викладачів економічних факультетів і вузів, а також для працівників податкових інспекцій.

Библиотека Воеводина ... Главная страница

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Розвиток теорії і практики менеджменту
1.1. Сутність менеджменту
1.2. Розвиток теорії менеджменту
1.3. Класифікація цілей менеджменту
1.4. Сучасні підходи до менеджменту
1.5. Види розподілу праці менеджерів

Розділ 2. Середовище менеджменту
2.1. Поняття “середовище організації”
2.2. Внутрішнє середовище менеджменту
2.3. Зовнішнє середовище менеджменту
2.4. Зв’язок внутрішнього і зовнішнього середовища

Розділ 3. Менеджер у соціально-економічній системі
3.1. Менеджер і його роль в організації
3.2. Модель сучасного менеджера
3.3. Соціальна відповідальність та етика менеджера

Розділ 4. Функції менеджменту 
4.1. Поняття і класифікація функцій менеджменту 
4.2. Планування як функція менеджменту
4.3. Організація як функція менеджменту
4.4. Мотивація як функція менеджменту
4.5. Контроль як функція менеджменту
4.6. Спеціальні функції менеджменту

Розділ 5. Прийняття рішень у менеджменті
5.1. Види управлінських рішень та підходи до їх прийняття
5.2. Процес прийняття рішень
5.3. Методи прийняття рішень
5.4. Фактори впливу на процес прийняття рішень 
5.5. Організація виконання рішень

Розділ 6. Комунікації в менеджменті
6.1. Поняття і роль комунікацій
6.2. Групи, види і форми комунікацій
6.3. Процес комунікацій

Розділ 7. Вплив, влада і лідерство в менеджменті
7.1. Поняття впливу, влади і лідерства
7.2. Форми впливу
7.3. Характеристика типів влади та лідерства в менеджменті

Розділ 8. Стиль керівництва
8.1. Поняття стилів управління
8.2. Автократичний стиль управління
8.3. Демократичний стиль управління
8.4. Ліберальний стиль управління

Розділ 9. Управління конфліктами
9.1. Поняття конфліктів
9.2. Основні типи конфліктів
9.3. Причини виникнення конфліктів
9.4. Способи управління конфліктною ситуацією

Розділ 10. Менеджмент діловодства
10.1. Роль діловодства в менеджменті
10.2. Інформація, документи діловодства в менеджменті
10.3. Організація діловодства у фірмі

Розділ 11. Податковий менеджмент
11.1. Поняття і функції податкового менеджменту
11.2. Система управління органами податкової служби України
11.3. Організація податкової роботи