Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку.
2. Балансовий звіт банку та його аналіз.
3. Аналіз прибутків та збитків банку.
4. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку.
5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку.
6. Формування та дотримання комерційним банком обов'язкових резервів.

1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку

Аналіз діяльності банку є одним з найважливіших напрямів економічної роботи. Без правильної організації аналітичної роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку), так і на макрорівні (у банківській системі в цілому) Національний банк України не зможе визначити:
· основні напрями грошово-кредитної політики;
· прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни;
· висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;
· виконання банками встановлених економічних нормативів.
Основним об'єктом аналізу є комерційна діяльність кожного окремого банку.
Суб'єктами аналізу виступають як самі комерційні банки, так і Національний банк, аудиторські фірми, реальні та потенційні клієнти. У зв'язку з цим виокремлюють різні напрями та критерії аналізу:
· для акціонера - можливість одержати максимальні дивіденди на вкладений капітал;
· для підприємства - спроможність банку швидко проводити розрахунки, надавати якісні послуги;
· для фізичної особи - надійно зберегти свої збереження, захистити їх від інфляції та отримати певну величину доходу.
Разом з тим методика аналізу баланса має бути єдиною для порівняння одержаних результатів. Для цього застосовується загальновідома система рейтингу CAMEL та інші.
Метою аналізу є визначення фінансового стану та результатів діяльності банку, доцільності та перспектив подальшої його діяльності.
Завданнями аналізу є:
· визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів;
· дотримання всіх вимог щодо ліквідності;
· підтримання стану адекватності і достатності капіталу;
· порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків;
· узагальнення результатів аналізу і підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення діяльності окремого банку.

<< 8.6. Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми.
9.2. Балансовий звіт банку та його аналіз. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст