Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 6. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах.
2. Фінансування експортно-імпортних угод.
3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою.

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:

Зовнішньоекономічний контракт - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором країни, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Валюта ціни - це валюта, в якій встановлюється ціна контракту.
Валюта платежу - це валюта, в якій здійснюється платіж.
Котирування валюти - це встановлення валютних курсів.
Пряме котирування - це визначення кількості національної валюти за одиницю іноземної);
Непряме котирування - це визначення кількості іноземної валюти, що виражається в одиницях національної валюти.
Крос-курс - це співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої валюти.
Банківський переказ - це операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (зарубіжний) банк для виконання його грошових зобов'язань.
Розрахунки по відкритому рахунку полягають у продажу товарів у кредит, при цьому в експортера немає гарантій одержання платежу від імпортера.
Інкасо - банківська операція по стягненню грошових коштів з платника на користь одержувача на підставі письмового доручення останнього з наданням відповідних документів.
Документарне інкасо - це доручення експортера (кредитора) своєму банку одержати від імпортера (платника) безпосередньо або через інший банк певну суму або підтвердження (акцепт) того, що ця сума буде сплачена в установлені терміни.
Акредитив - це розрахунковий документ, що являє собою доручення одного банку іншому провести оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги за рахунок заздалегідь визначених джерел коштів.
Документарний акредитив - це грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта-імпортера на користь експортера.
Безвідзивний акредитив не може бути анульований (відкликаний) або змінений банком імпортера до наставання терміну без згоди експортера, на користь якого він відкритий.
Відзивний акредитив дозволяє іноземному покупцеві, навіть після відвантаження товарів, змінити чи відмінити цей акредитив без попереднього повідомлення експортера.
Непідтверджений акредитив означає, що банк експортера обмежується тільки повідомленням експортера про відкриття акредитива і платить тільки в тому випадку, коли банк імпортера перераховує йому відповідну суму.
Підтверджений акредитив - це тверде зобов'язання двох банків, один з яких, як правило, знаходиться в країні експортера, а другий в країні покупця.
Банківська гарантія - це безвідзивне зобов'язання банку виплатити певну суму у випадку, коли третя особа не зробить цього.
Бенефіціар по гарантії - це особа, на користь якої виставлена гарантія.
Іноземна валюта - це як власне іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законними платіжними засобами на території відповідної держав, так і платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземки валюті або монетарних металах.
Валютний ринок - це вся сукупність обмінних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами по ринковому курсу або відсотковій ставці.
Торгівля валютою - це купівля-продаж іноземної валюти за національну або інші конвертовані валюти.
Валютний курс - це ціна грошової одиниці даної національної валюти, виражена в грошових одиницях валюти іншої країни.
Котирування валюти - це визначення її курсу.
Спот - це розрахунок по валютній угоді протягом 2-х робочих днів після її укладення.
Форвард - це розрахунок по валютній угоді більш ніж через 2 робочих дня після її укладення. Платежі здійснюються у встановлений термін за курсом, зафіксованим на момент угоди.
Своп - валютні операції, що поєднують купівлю або продаж валюти на умовах готівкової операції "спот" з одночасним продажем або купівлею тієї ж валюти на строк по курсу "форвард".
Валютний опціон - це право (але не обов'язок) продавця купувати або продавати визначену суму валюти за визначеним курсом на дату або до дати закінчення дії опціону
Арбітраж означає можливість скористатись тимчасовою різницею цін валюти на двох ринках одночасно, а також, коли існує різниця між процентними ставками двох країн та різниця між поточним курсом та фючерним курсом валют.
Валютна позиція банку - співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог в певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов'язань в цій самій валюті.
Експозиція - різниця між сумою активів у іноземній валюті і пасивів у тій самій валюті.
Закрита валютна позиція - це коли сума активів та позабалансових вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.
Валютна позиція відкрита - це коли сума активів та позабалансових вимог не збігається із сумою балансових і позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.
Валютна позиція відкрита довга - це коли сума активів і позабалансових вимог перевищує суму балансових і позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.
Валютна позиція відкрита коротка - це коли сума балансових і позабалансових зобов'язань перевищує суму активів і позабалансових вимог у кожній іноземній валюті.
Валютний ризик - небезпека валютних втрат, зв'язаних із зміною курсу іноземної валюти стосовно національної валюти при проведенні внутрішньоторгівельних, кредитних та валютних операцій.

<< 6.3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою.
7.1. Основи організації грошових розрахунків. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст