Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 6. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах.
2. Фінансування експортно-імпортних угод.
3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою.

2. Фінансування експортно-імпортних угод
Комерційні банки надають своїм клієнтам ряд кредитів і послуг кредитного характеру на проведення операцій, пов'язаних з експортом та імпортом продукції.
Банківське кредитування здійснюється у таких формах:
· акцепт векселів;
· видача гарантій;
· облік векселів;
· підтвердження акредитивів;
· кредитування по відкритому рахунку;
· видача позички в іноземній валюті під контракт і під заставу.
Підтвердження акредитива застосовується як форма кредитування імпортера і виражається в тому, що банк, який обслуговує імпортера, повинен: або перевести в банк експортера на свій коррахунок суму коштів, зазначену в акредитиві; або якщо на цьому рахунку достатньо коштів для виконання акредитива, послати повідомлення оплатити акредитив зі свого коррахунку без додаткового переказу грошей.
Підтвердження акредитива може проводити і банк експортера, але при цьому збільшуються витрати імпортера при розрахунках акредитивами.
Кредитування по відкритому рахунку як форма кредитування експортно-імпортних операцій може надаватися як у розрізі міжбанківських, так і міжурядових відносин.
У міжбанківських відносинах такий рахунок відкривається в комерційному банку, що обслуговує експортера. По цьому рахунку встановлюється ліміт кредитування або кредитна лінія, в межах яких здійснюються платежі експортеру. На цей же рахунок надходять платежі від імпортера. Дозволяється наявність дебетового сальдо по відкритому рахунку в межах ліміту і протягом певного періоду. При використанні ліміту оплата експортно-імпортних операцій не проводиться (подібно до контокорентного рахунку).
Кредит під контракт на виробництво продукції для експорту видається і погашається у валюті.
Умови надання кредиту:
o наявність гарантії вітчизняного банку або гарантії зарубіжного ділового партнера;
o наявність забезпечення. Як забезпечення по кредитах в іноземній валюті банк може приймати акредитиви або платіжні гарантії, виставлені іноземними банками-кореспондентами на користь позичальника чи його гаранта.
Кредити видаються на звичайних комерційних умовах, однак з урахуванням валютного курсу, що складається на валютному ринку по вільно конвертованій валюті (ставку по іноземній валюті встановлюють поквартально).
Джерело погашення кредиту - виручка в іноземній валюті.
Для отримання кредиту позичальник подає до банку заяву, в якій зазначається така інформація:
· мета, сума, термін кредиту;
· найменування і кількість товару, що купують, його вартість, країна придбання і валюта платежу (валюта, в якій товар оплачується), валюта ціни (валюта, в якій товар оцінюється);
· економічне обгрунтування кредиту;
· джерела погашення кредиту в іноземній валюті.
До заяви додаються:
- гарантійний лист банку чи іноземного партнера;
- техніко-економічне обгрунтування кредиту, включаючи кошторис витрат по кредитованому проекту і розрахунок окупності кредитованих витрат;
- графік поставки імпортного товару;
- розрахунок строків погашення кредиту і сплати процентів.
Після розгляду документів укладається кредитний договір. Позичальник подає банку строкові зобов'язання, в яких обумовлюються суми і строки погашення кредиту.
З позичкового рахунку оплачуються доручення клієнтів на проведення розрахунків з іноземними партнерами.
Нарахування процентів починається з моменту виникнення позичкової заборгованості.
Заходи впливу за несвоєчасну сплату процентів:
o припинення подальшого кредитування в іноземній валюті;
o дострокове погашення кредиту;
o збільшення розміру плати за кредит;
o блокування валютного рахунку позичальника і гаранта.
У процесі кредитування клієнтів в іноземній валюті особлива увага приділяється техніко-економічному обгрунтуванню. Воно має містити таку інформацію:
o терміни і графік проведення заходу;
o технологія реалізації валютної угоди;
o запланований обсяг іноземної валютної виручки;
o заплановані витрати, включаючи податки і мито;
o витрати на погашення кредиту і сплату процентів;
o непередбачені витрати;
o передбачуваний обсяг доходів, за рахунок яких може бути погашений кредит.
Кредитування під заставу. Заставою можуть виступати грошові вимоги до покупців в іноземній валюті і сама іноземна валюта, яка є у позичальника.

<< 6.1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах.
6.3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст