Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
1. Банківський кредит та його класифікація.
2. Умови та порядок укладення кредитної угоди.
3. Засоби захисту від кредитного ризику.
4. Етапи процесу кредитування.
5. Способи нарахування відсотків за кредитами.
6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків.

5. Способи нарахування відсотків за кредитами

Кредити можуть видаватись на основі простих і складних процентних ставок. У банківській практиці прийнято видавати кредити строком на 1 рік за простими процентними ставками, а строком більше 1 року - за складними процентними ставками.
Суму кредиту разом з відсотками обчислюють за формулою:

де: КВ - сума кредиту з відсотками;
СК - початкова сума кредиту;
к - річна відсоткова ставка;
n - кількість днів розрахункового періоду;
Т - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Суму відсотків можна обрахувати за такою формулою: ,
де: СВ - сума відсотків;
СK - сума кредиту;
k - річна відсоткова ставка;
n - кількість днів нарахування;
T - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Для визначення кількості днів для розрахунку процентів використовуються такі методи:
1. Метод (факт/факт), при якому береться фактична кількість днів у місяці та році.
2. Метод (факт/360), при якому береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.
3.Метод (30/360), при якому береться умовна кількість днів у місяці та році.
При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день договору.

Якщо термін кредиту перевищує 1 рік, використовуються тільки складні процентні ставки (якщо інше спеціально не обумовлено). Нарахування складних відсотків означає, що нараховані відсотки добавляються до основної суми боргу і на них в свою чергу нараховуються відсотки. Для цього застосовується така формула:

де: МВ - нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з капіталізованими відсотками;
CK - початкова сума кредиту;
К - річних відсоткова ставка;
n - кількість років.

На практиці складний процент нараховується частіше, ніж один раз на рік. Якщо m є кількість разів нарахування складного процента, то майбутню вартість можна обрахувати за формулою:

де: МВ - нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з нарахованими відсотками;
СК - початкова сума кредиту;
К - річних відсоткова ставка;
n - кількість років;
m - кількість разів нарахування складного відсотка протягом року.

Інколи виникає необхідність не тільки у визначенні майбутньої вартості, але і в зворотній дії, тобто в обчисленні початкової суми, виходячи із відомої її вартості в майбутній момент часу. Процес обрахунку початкової вартості інвестицій, на яку вже нараховані складні проценти, називається дисконтуванням. Отже, теперішня вартість майбутніх доходів - це просто зворотне значення майбутньої вартості, визначеної з допомогою складного процента.
Якщо , то
де: ТВ - теперішня вартість майбутнього доходу;
МВ- майбутній дохід;
К - процент або дисконтна ставка, річних;
n - кількість років або періодів.

Приклад: Теперішня вартість 1000 грн., які будуть одержані через 2 роки при ринковій ставці 5% річних, визначається так:


Якщо вкладення приносять дохід, який поступає у вигляді серії декількох однакових по розміру виплат протягом рівних проміжків часу, то така серія виплат називається анюїтетом. Кожна виплата в рамках анюїтету може бути знову інвестована, з тим щоб на неї нараховувались складні проценти.
Формула визначення майбутньої вартості анюїтету така:

де: МВА - майбутня вартість анюїтету на кінець визначеного періоду;
АП - анюїтетні платежі;
К - річна ставка процента;
n - кількість років або періодів.

По аналогії із сказаним вище можна вивести рівняння, яке дозволить розрахувати теперішню вартість анюїтету, що базується на виплаті n раз серії різноманітних платежів:


де ТВА - теперішня вартість анюїтету;
АП - анюїтетні платежі;
К - річна ставка дисконту;
n - кількість років або періодів.

<< 3.4. Етапи процесу кредитування.
3.6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст