Библиотека Воеводина _ "Ринок фінансових послуг" / Ходаківська В.П., Данілов О.Д.
Українською мовою
 

Ринок фінансових послуг
-Ходаківська В.П., Данілов О.Д.-

УДК 336.7(477)(075.8)     ББК 65.9(4УКР)261я73     Х 69     ISBN 966-7257-39-8

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 13.06.2000 № 2/961

Рецензенти:
П.П. Борщевський, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) Української Академії аграрних наук
М.В. Грідчіна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів МАУП

Ходаківська В.П., Данілов О.Д.
Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

Посібник базується на дослідженнях у галузі ринкової економікита фінансової політики. Складається з 11 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування фінансового ринку, операційний механізм та особливості організації ринку фінансових послуг в Україні.
Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищої школи та фахівців фінансової і кредитно-банківської сфери для інформаційних і навчальних цілей у якості прямих вказівок до конкретних фінансових операцій.

Библиотека Воеводина ... Главная страница

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

 

Передмова


        Розділ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
1. Фінансовий ринок та його роль в економіці
1.1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі
1.2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці
1.3. Передумови виникнення фінансового ринку
1.4. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття «фінансовий ринок»
1.5. Економічний зміст поняття «фінансовий ринок»
1.6. Функції фінансового ринку
1.7. Характеристика основних інструментів фінансового ринку
1.8. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків
1.9. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку
Питання для контролю

2. Суб’єкти фінансового ринку
2.1. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація
2.2. Характеристика суб’єктів фінансового ринку
2.2.1. Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку
2.2.2. Домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку
2.2.3. Держава як суб’єкт фінансового ринку
2.2.4. Місцеве та регіональне самоврядування як суб’єкт фінансового ринку
2.2.5. Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку
2.3. Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку
2.4. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів
Питання для контролю

3. Структуризація та сегментація фінансового ринку
3.1. Методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації фінансового ринку
3.2. Методи структуризації фінансового ринку
3.3. Поняття сегментації фінансового ринку
3.4. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів)
3.4.1. Грошовий ринок
3.4.2. Ринок капіталу (кредитний ринок)
3.4.3. Валютний ринок
3.4.4. Ринок цінних паперів
3.4.5. Страховий ринок
3.4.6. Ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування
3.4.7. Ринок нерухомості
Питання для контролю

4. Поняття і класифікація фінансового посередництва
4.1. Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг
4.1.1. Сутність поняття «послуги»
4.1.2. Фінансові послуги в системі ринкових відносин
4.2. Фінансовий ринок як сфера надання фінансових послуг
4.3. Загальне поняття фінансового посередництва
4.4. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
4.4.1. Роль банківської системи в господарській структурі країни
4.4.2. Етапи становлення ринку банківських послуг
4.4.3. Особливості формування банківської системи у незалежній Україні
4.4.4. Комерційні банки: їх види та операції
4.5. Небанківські кредитні інститути
4.6. Контрактні фінансові інститути
Питання для контролю

        Розділ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
5. Фінансові послуги на грошовому ринку
5.1. Організація та особливості функціонування депозитного ринку
5.2. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків
5.3. Операції з інструментами грошового ринку
5.4. Державні фінансові інститути на грошовому ринку
5.5. Критерії вибору банку вкладниками
5.6. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку
5.6.1. Основні умовні позначення
5.6.2. Основні поняття та формули
5.6.3. Способи розв’язування фінансових задач
Питання для контролю

6. Фінансові послуги на валютному ринку
6.1. Конверсійні операції на валютному ринку
6.1.1. Поняття конверсії валюти
6.1.2. Ринок операцій спот
6.1.3. Валютний курс і котировки
6.1.4. Основні види котирування валюти
6.1.5. Стратегія валютного арбітражу
6.1.6. Види валютних курсів
6.1.7. Визначення крос-курсу валют
6.2. Операції на форвардному ринку
6.2.1. Операції опціон і своп
6.2.2. Визначення ефективності операції, пов’язаних з конвертованістю валют
6.3. Міжнародні розрахунки
6.3.1. Міжнародний кредит. Місце валютного ринку у системі світової валютної системи
6.3.2. Особливості організації міжнародних розрахунків
6.3.3. Основні форми міжнародних розрахунків
6.3.4. Валютні клірингові розрахунки. Розрахунки за допомогою блок-рахунків
Питання для контролю

7. Фінансові послуги на ринку капіталу (кредитному)
7.1. Види послуг комерційних банків
7.1.1. Поняття та економічна роль банківського кредиту
7.1.2. Методологічні підходи щодо класифікації форм та видів грошових позичок
7.1.3. Забезпечення кредитів
7.2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками
7.2.1. Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень
7.2.2. Порядок відкриття фінансування капіталовкладень
7.3. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу
7.3.1. Факторингові операції
7.3.2. Лізингові операції
7.3.3. Селенг
7.4. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку
Питання для контролю

8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів
8.1.1. Особливості формування ринку акцій
8.1.2. Корпоративні облігації
8.2. Фактори формування ринку державних цінних паперів
8.2.1. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку
8.2.2. Характеристика державних облігацій
8.2.3. Роль казначейських цінних паперів в управлінні державним бюджетом
8.3. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів
8.4. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів
8.5. Формування курсової вартості цінних паперів
8.5.1. Формування курсової вартості акцій
8.5.2. Формування курсової вартості облігацій
8.6. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій
8.6.1. Показники, що характеризують якість акцій
8.6.2. Показники, що характеризують якість облігацій
8.7. Біржові операції з цінними паперами
8.7.1. Місце фондової біржі на ринку цінних паперів
8.7.2. Біржові операції
8.7.2.1. Механізм реалізації опціонних операцій
8.7.3. Біржові індекси
8.7.4. Індекси українського фондового ринку
8.8. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)
Питання для контролю

9. Фінансові послуги з хеджування ризику
9.1. Поняття ризику та фінансового ризику
9.2. Валютні ризики та їх види
9.3. Методи та критерії вимірювання міри фінансового ризику
9.4. Способи зниження міри фінансового ризику
9.5. Стратегії керування ризиком. Поняття страхування та хеджування
Питання для контролю

        Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
10. Інфраструктура ринку фінансових послуг
10.1. Поняття та елементи ринкової інфраструктури
10.2. Стан розвитку ринкової інфраструктури фінансового ринку
10.3. Інституційний елемент інфраструктури фінансового ринку
10.3.1. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку
10.3.2. Банківські інформаційні технології
10.4. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів
10.5. Проблеми реєстраторського сегмента ринку цінних паперів
10.6. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України
10.7. Інфраструктура ринку державних та муніципальних боргових зобов’язань
10.8. Проблеми та напрями вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів в Україні
10.9. Інфраструктура страхового ринку
10.10. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів
10.11. Інфраструктура валютного ринку
10.12. Ринок дорогоцінних металів і каміння та інших об’єктів реального інвестування
10.13. Особливості організації інфраструктури ринку нерухомості
Питання для контролю

11. Державне регулювання фінансового ринку
11.1. Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи
11.2. Національний банк як орган державного регулювання фінансового ринку
11.3. Методи регулювання банківської діяльності
11.3.1. Регулювання кредитних відносин центрального банку з комерційними
11.3.2. Проведення операцій на відкритому ринку – традиційний метод емісійно-кредитного регулювання
11.3.3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків
11.3.4. Правові основи регулювання банківського кредитування
11.3.5. Особливості процесу адаптації банківського законодавства України і Європейського Союзу
11.3.6. Проблема ліквідації проблемних позик
11.4. Державна політика на валютному ринку
11.5. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів
11.5.1. Модель ринку цінних паперів України
11.5.2. Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів
11.5.3. Роль саморегулюючих організацій на ринку цінних паперів
11.6. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості
11.7. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів у економіці Україні
Питання для контролю

Література