Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЩАБЕЛЬ [СТУПЕНЬКА] - 1. Сходинка, поперечка (перетинка) драбини. 2. Пере-носно - один з етапів сходження до чогось, до досягнення певної мети, реалізації пла-нів; ступінь піднесення до чогось.

ЩИТ ПРАВОВИЙ [ЩИТ ПРАВОВОЙ] -Див. Правова допомога.

ЩИТ РЕКЛАМНИЙ [ЩИТ РЕКЛАМНЫЙ] - Див. Реклама зовнішня.

ЩИТОВІ ГРОШІ (ЩИТОВЫЕ ДЕНЬГИ] - військовий збір у середньовічній Англії, стягався з власників ленів замість особистої військової служби (як відкуп).

ЩІЛИННИЙ ЗЧИТУВАЛЬНИЙ ПРИЛАД [ЩЕЛЕВОЕ СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙ-СТВО] - швидкодіючий прилад для зчиту-вання жетонів і пластикових карток з маг-нітним записом.

ЩОГЛА [МАЧТА] - 1. Вертикальна кон-струкція, призначена для встановлення парусів, кріплення спеціальних вантажів, приладів (пристроїв) сигналізації та зв'язку антен, спостережних майданчиків тощо. 2. Висока вертикальна конструкція (шпиль) для кріплення державних прапорів, стягів, прапорів міжнародних організацій, ком-паній, фірм.

ЩОДЕННИК [ДНЕВНИК] - 1. Книга (зо-шит) запису (реєстрації) дій, подій, що відбувалися протягом дня (доби). 2. Розпис (розклад) детального плану роботи про-тягом дня на наступний день (дні) керів-ника, службовця, ділової людини. 3. Що-денні записи наукових спостережень, дос-ліджень, експедицій. 4. Книга (зошит) для здійснення цих записів. 5. Зошит встанов-леної форми для запису допоміжних зав-дань, обліку й контролю за навчальною ро-ботою учнів.