Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШРИФТ [ШРИФТ] - 1. Матеріал у вигляді літер, букв, розділових знаків, математичних, хімічних та інших знаків, який застосо-вується при відтворенні тексту. 2. Форма письмових чи друкованих знаків.

ШТАБ-КВАРТИРА (ШТАБ-КВАРТИРА] - розміщення головного центрального приміщення державного органу, міжна-родної організації, концерну, компанії, корпорації.

ШТАМП [ШТАМП] - 1. Прямокутна або іншої форми печатка, в якій зазна-чається назва установи, її адреса, телефони адміністрації. Таку печатку використовують для проштамповування документів, листів, довідок, що виходять з цієї установи. 2. Переносно -управлінське рішення, в якому відсутня оригінальність, новизна; типове стандартне рішення.

ШТАНДАРТ [ШТАНДАРТ] - 1. Прапори, хоругви за часів українського козацтва. 2. Прапор певної держави.

ШТАНДОРТ [ШТАНДОРТ] - найвигідніше розта-шування промислових підприємств.

ШТАТ [ШТАТ] - 1. Постійний склад працівників установи, організації, фірми, підприємства. 2. Само-врядна територіальна одиниця, складова частина ряду держав з федеративною фор-мою державного устрою (США, Бразилія, Мексика та ін.).

ШТАТНИЙ РОЗПИС [ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ] - документ, що встановлює для даної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади. Ш.р. для бюджетних установ, затверджують від-повідні вищі керівні державні органи.

ШТЕМПЕЛЬ [ШТЕМПЕЛЬ] - 1. Інструмент з опуклим або заглибленим зворотним зображенням малюнка чи на-пису; використовується для багаторазового відтворення зображення: клейма, печатки на папері, сургучі, металі, пластмасі тощо. 2. Печатка-клеймо, знак на предметі, на-несені з допомогою Ш. 3. Печатка з датою для гасіння поштової марки на конверті, бандеролі, іншій кореспонденції.

ШТИВКА [ШТИВКА] - 1. Належне розміщення вантажу в трюмі судна. 2. Вартість робіт за розміщення вантажу, товару.

ШТОФ [ШТОФ] - 1. Давня оди-ниця вимірювання об'єму рідини в Україні та Росії, що дорівнювала 1,23 л. 2. Пляшка, що вміщувала цю міру.