Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШЕДУЛЯРНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК [ШЕДУЛЯРНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ] - податок, який, на відміну від гло-бального прибуткового податку, утриму-ється не з сукупного доходу платника по-датків, а частинами - шедулами - із дже-рел доходу. Історично зародився і набув розвитку у Великобританії.

ШЕКЕЛЬ [ШЕКЕЛЬ] - грошова одиниця Ізраїлю.

ШЕРИФ [ШЕРИФ] - 1. У деяких країнах (напр., США) виборна або призначувана монархом (у Велико-британії) службова посадова особа, що здійснює адміністративні, поліцейські та деякі судові функції. 2. У мусульманських країнах - особа знатного походження, що веде свій родовід від засновника ісламу Мухаммеда. 3. У Марокко - титул прави-теля країни.

ШЕФ [ШЕФ] -начальник, керівник підприємства, уста-нови.

ШЕФМОНТАЖ [ІШЕФМОНТАЖ] - спо-стереження і організаційно-технічне керів-ництво за постачанням і монтажем устат-кування його постачальниками, що здій-снюють спеціалісти замовника.

ШЕФСТВО (ШЕФСТВО] - форма благо-дійництва, громадської діяльності (під-тримки), систематичної допомоги (піклу-вання), що надається однією особою (юри-дичною чи фізичною) іншій.

ШИК [ШИК] - показна вишу-каність у манерах, одязі тощо.

ШИЛІНГ [ШИЛЛИНГ] - грошова одиниця Австрії, поділяється на 100 грошів, а також деяких африканських країн (Кенії, Танзанії та ін.) 100 центів.

ШИНОК [ШИНОК] - одна з найдавніших форм громадського харчування в Україні з певним асортиментом страв і напоїв. Див. також Бар, Кафетерій..

ШИПЧАНДЛЕР [ШИПЧАНДЛЕР] - фірма, що забезпечує судна продоволь-ством і постачає для них технічні засоби.