Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧЕК ПОКУПЦЯ (ЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ] - кви-танція каси, якою стверджується прийнят-тя певної суми грошей від клієнта - майбут-нього покупця. Дає право на одержання по-купки у межах крамниці, у касу якої внесе-на грошова сума.

ЧЕК ПОСВІДЧЕНИЙ [ЧЕК УДОСТОВЕРЕННЫЙ] - чек з підписом банку про прий-няття його до платежу.

ЧЕК ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ [ЧЕК ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ] - цінний папір, виданий державними органами на пред'явника, що має номінальну грошову вартість і може ви-користовуватись як засіб платежу при при-ватизації господарських об'єктів.

ЧЕК ПРОТИ ДОКУМЕНТІВ [ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ] - оплата купленого товару чеком при передачі покупцеві документів на одержання товару. Проводиться через банк, який виконує інкасове доручення продавця.

ЧЕК РОЗРАХУНКОВИЙ (ЧЕК РАСЧЕТНЫЙ] -Див. Розрахунковий, чек.

ЧЕК ТОВАРНИЙ [ЧЕК ТОВАРНЫЙ] -доку-мент, що видається продавцем товару по-купцеві для підтвердження сплати і прове-дення операції купівлі-продажу товару та набуття права подальших стосунків з про-давцем у разі невідповідності якості товару і технічних властивостей нормативним ви-могам. Чек може бути підставою для вико-нання гарантійних зобов'язань магазину в разі передчасного вибуття з ладу товару.

ЧЕК ТРЕВЕЛІНГ [ЧЕК ТРЕВЕЛЛИНГ] - туристичний чек, який може обмінюватись на вільно конвертовану міжнародну валюту або на валюту країни перебування як засіб оплати товарів і послуг на рівні з грішми і кре-дитними картками.

ЧЕКАНКА МОНЕТ [ЧЕКАНКА МОНЕТ] - виключне право держави на виготовлення монет. Здійснюється спеціальною держав-ною організацією - монетним двором.

ЧЕКОВА КНИЖКА [ЧЕКОВАЯ КНИЖКА] - чекові бланки, формуляри, виготовлені у вигляді книжечки, які видаються банком клієнтові - власникові рахунку на право розпорядження своїм рахунком. На кожну банківську операцію заповняється одна сто-рінка Ч.к., в якій зазначається одержана власником чека сума. Аналогічно він може безпосередньо розрахуватись чеками з ін-шими особами за товари чи послуги.

ЧЕКОВИЙ БЛАНК [ЧЕКОВЫЙ БЛАНК] - формуляр чека, виготовлений друкарським способом на спеціальному папері і пронуме-рований послідовно. Він має вигляд брошу-ри. Використовується для розрахункових операцій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія