Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧЕК ЗВОРОТНИЙ [ЧЕК ВОЗВРАТНЫЙ) - чек, який виписується на користь банку (платника) у разі оплати ним неправильно оформлених документів або надлишкової чи випадкової оплати.

ЧЕК ЗОЛОТИЙ [ЧЕК ЗОЛОТОЙ] - цінний папір, забезпечений золотим еквівалентом, який гарантує його власникові одержання прибутку в золоті. Приймається до сплати, до обміну на золото, яке депоноване у банку.

ЧЕК ІМЕННИЙ [ЧЕК ИМЕННОЙ] - чек, виданий на певну особу (юридичну або фі-зичну).

ЧЕК-КАУНТЕР [ЧЕК-КАУНТЕР] - форма розписки, що видається вкладникам банку у разі часткового вилучення банком грошо-вих сум з рахунків своїх клієнтів.

ЧЕК КРОСИРОВАНИЙ [ЧЕК КРОССИРОВАННЫЙ) - чек, за яким банк з наказу влас-ника чека платить іншому банкові або своє-му клієнтові (власнику поточного рахунку) шляхом зарахування суми на їхні рахунки за безготівковим розрахунком (без операції з готівкою). Бланк чека позначений двома паралельними лініями-рисками по діагона-лі для того, щоб у разі втрати чека усклад-нити користування ним для іншої особи.

ЧЕК ЛІМІТОВАНИЙ [ЧЕК ЛИМИТИРОВАННЫЙ] - розрахунковий чек, виписаний банком-чекодавцем клієнтові - власникові чека із зазначеною у чеку сумою. Часто зас-тосовується для обмеження користування клієнтам готівковими грошовими сумами.

ЧЕК НА ВИПЛАТУ ДОХОДІВ ВІД ОБЛІГАЦІЙ [ЧЕК НА ВЫПЛАТУ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ] - чек-вексель на одержання готівкою дивідендів або одержання процен-тів за облігаціями. При видачі такий чек дту-ється майбутнім числом і заноситься на ра-хунок зобов'язань, що підлягають виплаті.

ЧЕК НА ПРЕД'ЯВНИКА [ЧЕК НА ПРЕДЬЯВИТЕЛЯ] - чек, виписаний на пред'явника, що дає змогу одержувати грошові суми будь-якій особі, яка пред'явила чек.

ЧЕК ОРДЕРНИЙ [ЧЕК ОРДЕРНЫЙ] - чек, виписаний на певну особу з обов'язковим зазначенням про наказ сплати.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія