Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА [ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА] - національна валюта країн, обмін якої на іноземну валюту обмежений окремими ви-дами обмінних операцій і платежів, а також валюта, що обмінюється лише на деякі ок-ремі валюти іноземних країн.

ЧЕК [ЧЕК] - 1. Фінансовий документ, складений за встановленою фор-мою, що містить беззаперечний наказ влас-ника рахунку (чекодавця) кредитній устано-ві ппп виплату власникові Ч. зазначеної в ньому суми. Ч. бувають ордерні, пред'яв-ницькі та іменні. Ч'., виписаний на певну особу з обов'язковим застереженням про наказ сплатити, називається ордерним, без цього зазначення - пред'явницьким, а випи-саний певній особі- іменним. Для розрахун-ків між банками користуються банківськими Ч: 2. Талон, виданий касою підприємства, фінансової установи, яким підтверджується акт внесення у касу (сплати) певної суми. 3. Квитанція до каси із зазначенням суми, яку пред'явник повинен сплатити.

ЧЕК АКЦЕПТОВАНИЙ [ЧЕК АКЦЕПТИРОВАННЫЙ] -Див. Акцептований чек.

ЧЕК АНУЛЬОВАНИЙ (ЧЕК АНУЛИРОВАННЫЙ] - повністю виплачений чек з зазна-ченим індосаментом - підлягає погашенню і не підлягає поверненню.

ЧЕК БАНКІВСЬКИЙ (ЧЕК БАНКОВСКИЙ] - чек, який використовується при банків-ських операціях для здійснення платежів за комерційними операціями в основному не-товарного характеру (авансових платежів, гарантійних, страхових сум, тарифів).

ЧЕК ГРОШОВИЙ (ЧЕК ДЕНЕЖНЫЙ] - чек, оплату якого здійснюють шляхом вида-чі готівкових грошей його пред'явникові.

ЧЕК "ГУМОВИЙ" [ЧЕК "РЕЗИНОВЫЙ"] - чек, не забезпечений залишком необхідних сум на банківському рахунку.

ЧЕК ДОРОЖНИЙ (ЧЕК ДОРОЖНЫЙ] - чек, що є платіжною вимогою для одержан-ня валюти туристами - власниками чека, в якому містяться зразки їхніх підписів,

ЧЕК ЖИТЛОВИЙ [ЧЕК ЖИЛИЩНЫЙ] - використовується як засіб платежу для при-дбання житлових об'єктів приватизації.

ЧЕК ЗАСВІДЧЕНИЙ [ЧЕК УДОСТОВЕРЕННЫЙ] - чек, прийнятий банком до сплати з відповідним підтвердженням, засвідчений підписом про прийняття до оплати.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія