Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧАЙХАНА [ЧАЙХАНА] - підприємство громадського харчування, чайна в країнах Середньої Азії.

ЧАРКА [ЧАРКА] - заст. 1. Міра об'єму ріди-ни у Росії, що дорівнювала 1/10 штофа, або 2 шкалики. Шкалик дорівнював 0,123 л. 2. Склянка для вживання спиртних напоїв.

ЧАРТЕР [ЧАРТЕР] - 1. Угода між власником транспортного засобу і винайма-чем на предмет перевезення вантажів або пасажирів, якою передбачається винайман-ня повністю чи частини судна на певний час рейс, чи кілька рейсів із зазначенням сум, орендної плати, тарифів, умов страхування, розрахунків, місця навантаження, розван-таження, маршруту тощо.

ЧАРТЕР БАНКІВСЬКИЙ [ЧАРТЕР БАНКОВСКИЙ] - документ на право ведення банків-ських операцій.

ЧАРТЕР ПОВІТРЯНИЙ [ЧАРТЕР ВОЗДУШНЫЙ] - договір фрахтування повітряних транспортних засобів, що передбачає най-мання всієї місткості або частини одного чи кількох повітряних суден на один чи кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажів, пошти.

ЧАРТЕР РЕЙСОВИЙ [ЧАРТЕР РЕЙСОВЫЙ] - чартер на здійснення рейсу або рейсів між певними портами або районами наванта-ження і розвантаження.

ЧАРТЕРНА УГОДА (ЧАРТЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - двостороння угода, документ, який регламентує правові і майнові відноси-ни між власником транспортного засобу та клієнтом (винаймачем, вантажовідправни-ком) щодо строків, умов, повноти експлуа-тації цього засобу, порядку розрахунків, сплати страхових сум, мита, відповідаль-ності за збереження цінностей, що перево-зяться, тощо.

ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ [ЧАРТЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ] - нерегулярні перевезення, що здійснюються за договорами чартеру.

ЧАРТИСТ [ЧАРТИСТ] - фінансовий аналі-тик, котрий аналізує і узагальнює кон'юн-ктуру, в основному ціноутворення на ринку цінних паперів, прогнозує тенденції динамі-ки цін.

ЧАС ВИРОБНИЦТВА [ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА] - період з моменту надходжен-ня предметів і знарядь праці у виробничу сферу до завершення виготовлення і здачі готового продукту в реалізацію.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія