Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА ПРОЕКТНА [ЦЕНА ПРОЕКТНАЯ] - ціна, що визначається у процесі створення нової продукції.

ЦІНА ПРОНИКНЕННЯ [ЦЕНА ПРОНИКНОВЕНИЯ] - спеціально визначена (порівня-но нижча) ціна, що забезпечує власника то-вару можливістю проникнути на товарний чи регіональний ринок і зайняти стійкі по-зиції.

ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ [ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ] - ціна, офіційно запропонована про-давцем на ринку, коли складається кон'юн-ктура торгівлі (співвідношення попиту і про-позиції) на користь продавця і він може дик-тувати ціни.

ЦІНА РЕАЛІЗАЦІЇ [ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ] - 1. Остаточно визначена ціна, за якою товар продається чи купується. 2. Офіційно виз-начений курс цінних паперів, за яким вони можуть бути реалізовані чи куплені на фон-довій біржі.

ЦІНА РОЗДРІБНА [ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ] - Див. Роздрібна ціна.

ЦІНА СВІТОВА (ЦЕНА МИРОВАЯ] - Див. Світова ціна.

ЦІНА СЕРЕДНЯ (ЦЕНА СРЕДНЯЯ] - серед-ній рівень ціни окремого різновиду товару (чи групи товарів). Визначається за форму-лою середньої арифметичної зваженої і за-лежить як від рівня цін, так і від співвідношення обсягів товарообороту (реалізації) за різновидами і групами товарів.

ЦІНА СІФ [ЦЕНА СИФ] - ціна товару, до вартості якого додаються витрати продавця на його страхування, за-вантаження, транспортування, а також на сплату мита й інші витрати до моменту за-вершення доставки товару покупцеві.

ЦІНА "СПОТ" [ЦЕНА "СПОТ"] - різновид ціни, що застосовується в угодах з термінових комер-ційних операцій. Напр., коли реалізація то-вару чи послуги здійснюється з обов'язко-вою терміновою передоплатою.

ЦІНА СУБВЕНЦІОНОВАНА [ЦЕНА СУБВЕНЦИОНИРОВАННАЯ] - ціна товару, яка встановлена на рівні, меншому від затрат на його виробництво (його собівартості), внас-лідок певних відшкодувань виробникові державою (державні дотації).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія