Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА ПАУШАЛЬНА [ЦЕНА ПАУШАЛЬНАЯ] - ціна різнорідних за якістю товарів, що встановлюється в цілому як середня, неза-лежно від індивідуальних якостей товару.

ЦІНА ПИТОМА [ЦЕНА УДЕЛЬНАЯ] - серед-ня ціна одиниці товару, яка являє собою ста-тистичний показник динаміки ціни і торгів-лі, розрахованої на основі інформації про середній рівень цін у різних регіонах спос-тережної сукупності (одержаної з різних джерел).

ЦІНА ПІЛЬГОВА [ЦЕНА ЛЬГОТНАЯ] - спе-ціально визначена знижена ціна на товар (за рахунок державних дотацій) для стиму-лювання його випуску і споживання. Засто-совується щодо особливо важливих для життєзабезпечення людей товарів.

ЦІНА ПЛИННА [ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ] - ціна, що встановлюється на вироби з три-валим строком виготовлення на основі принципу плинності - з урахуванням змін у витратах виробництва (зміни в цінах на матеріали, паливо, сировину тощо), які від-буваються за період виготовлення цих ви-робів.

ЦІНА ПОВНА [ЦЕНА ПОЛНАЯ] - ціна, що містить у собі собівартість продукції з сумар-ною величиною всіх надбавок, нарахувань і додаткових витрат.

ЦІНА ПОЗОВУ [ЦЕНА ИСКА] - грошовий вираз майнових вимог, заявлених позива-чем у суді або арбітражі для подальшого від-шкодування йому відповідачем у разі пози-тивного для нього рішення суду (арбітра-жу).

ЦІНА ПОПИТУ [ЦЕНА СПРОСА] - ціна, яка застосовується в умовах такої ринкової кон'-юнктури, коли пропозиція товарів набага-то перевищує попит і покупець (група покуп-ців) можуть диктувати свої ціни.

ЦІНА ПОСТАВКИ ТОВАРУ [ЦЕНА ПОСТАВКИ ТОВАРА] - вартість суми поставки то-вару за певними угодами, контрактами.

ЦІНА ПОСТАЧАННЯ [ЦЕНА ПОСТАВКИ) - ціна на поставку товарів за строковими контрактами, яка встановлюється розра-хунковою палатою.

ЦІНА ПРЕЙСКУРАНТНА [ЦЕНА ПРЕЙСКУРАНТНАЯ] -Див. Прейскурантні ціни.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія