Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА КОМІСІЙНА [ЦЕНА КОМИССИОННАЯ] - різновид роздрібної ціни, за якою здійснюється торговельна операція купівлі-продажу товару за дорученням довірителя за певну комісійну винагороду.

ЦІНА КОНВЕРСІЇ [ЦЕНА КОНВЕРСИИ] - 1. Спеціальна ціна, яка застосовується при операціях з цінними паперами. Напр.. коли облігації можуть бути обмінені на інші види цінних товарів тієї самої організації-емі-тента. 2. Додаткова вартість, одержана під час обміну цінних паперів однієї фірми на папери іншої.

ЦІНА КОНВЕРТОВАНА [ЦЕНА КОНВЕРТИРУЕМАЯ] - ціна цінних паперів, визначена (оцінена) у конвертованій валюті. Застосо-вується при здійсненні емісії і служить екві-валентом для наступних операцій з цінни-ми паперами.

ЦІНА КОНТРАКТНА [ЦЕНА КОНТРАКТНАЯ] - ціна, що зазначена в угоді (контракті) купівлі-продажу товару, у т. ч. при зовніш-ньоторговельних операціях. Може бути твердою, з подальшою фіксацією чи змін-ною за погодженою схемою у період дії контракту.

ЦІНА КОТИРУВАЛЬНА [ЦЕНА КОТИРОВАЛЬНАЯ] - ціна. визначена на фондово-му ринку на цінні папери, на підставі коти-рувань, які використовуються сторонами біржових операцій (торговельних угод) як орієнтири для встановлення договірних цін при продажу-купівлі цінних паперів.

ЦІНА КОШТОРИСНА [ЦЕНА СМЕТНАЯ] - розрахункова (планова) ціна за матеріали, будівельні конструкції, витрати на експлуа-тацію технічного обладнання та устаткуван-ня, транспортування вантажів для здій-снення будівництва, виконання монтажних робіт тощо, які застосовуються для визна-чення кошторисної вартості будівництва, реконструкції об'єктів.

ЦІНА "КРАСНА" ["ЦЕНА "КРАСНАЯ") - ціна угоди, яка задовольняє і продавців, і покупців.

ЦІНА КРЕДИТУ [ЦЕНА КРЕДИТА] - вар-тість оплати позичальником кредитного
боргу за користування позиченими кошта-ми, виражена у процентах до суми кредит-них ресурсів. Вона відповідає економічній природі позичкового процента, ставці за кредит.

ЦІНА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ [ЦЕНА КУПЛИ-ПРОДАЖИ] - ціна, зазначена у контракті на купівлю-продаж товару, у т. ч. і при експортних поставках товарів. Див. також Ціна контрактна.

ЦІНА ЛІМІТНА [ЦЕНА ЛИМИТНАЯ] - Див. Лімітна ціна.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія