Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА ДЕМПІНГОВА [ЦЕНА ДЕМПИНГОВАЯ] -Див. Демпінгова ціна.

ЦІНА ДЕРЖАВНА [ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ] - ціна, що централізовано встановлю-ється державними органами на окремі види товарів та послуг (напр., на електроенергію, газ, поштові витрати) і на цінні папери.

ЦІНА ДОВІДКОВА [ЦЕНА СПРАВОЧНАЯ) - орієнтовно усереднена ціна, що діє на бір-жах і занесена у відповідні довідники, прей-скуранти. Використовується при здійснен-ні торговельних операцій суб'єктами угод купівлі-продажу товарів для визначення відпускних цін, надбавок, знижок, додатко-вих пільг тощо.

ЦІНА ЗАГАЛЬНА [ЦЕНА ОБЩАЯ] - 1. Ціна на весь закуплений товар. 2. Ціна, що вклю-чає всі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією товару.

ЦІНА ЗЕМЛІ [ЦЕНА ЗЕМЛИ] - цінова вар-тість (сума), отримувана землевласником від покупця або орендаря за продаж чи зда-чу в оренду одиниці земельної площі.

ЦІНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА [ЦЕНА ВНЕШНЕТОРГОВАЯ] - визначена зовніш-ньоторговельним контрактом ціна, за якою здійснюються експортні поставки товарів. В основу її визначення береться базова ціна з поправками на можливості відхилення якості запропонованих товарів від базових зразків чи зміни кон'юнктури ринку або умов поставок товарів, транспортування, страхування тощо.

ЦІНА ІНТЕРВЕНЦІЙНА [ЦЕНА ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ] -спеціально встановлювана заохочувальна ціна (підвищена) при заку-півлях окремих видів товарів, що здійсню-ються державою чи групою держав відповід-но до міждержавних угод з метою зацікав-лення держави-товаровиробника у збіль-шенні випуску товарів для забезпечення особливих (нагальних) потреб внутрішньо-го чи зарубіжних ринків.

ЦІНА КАТАЛОГОВА (ЦЕНА КАТАЛОГОВАЯ] - офіційно зафіксована на певний час рин-кова (оптова і роздрібна) ціна, що зазнача-ється (друкується) у каталогах виробничи-ми, торговельними організаціями, фондови-ми біржами.

ЦІНА КАФ [ЦЕНА КАФ] - зазначена у міжнародних контрактах ціна, до якої, крім вартості самого товару, додаються витрати за транспортування вантажу до місця його одержання покуп-цем.

ЦІНА КОВЗКА [ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ] - встановлена фондовою угодою ціна, розмір якої може бути замінений у момент оплати покупцем до певних меж, відповідно до змі-ни кон'юнктури ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія