Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО [ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО] - точно рег-ламентований нормами цивільно-процесу-ального права порядок провадження ци-вільних справ і виконання судових рішень, послідовність процесуальних стадій.

ЦИВІЛЬНИЙ [ГРАЖДАНСКИЙ] - штатський, невійськовий.

ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ [ГРАЖДАНСКИЙ ИСК] - у кримінальній справі - вимога потерпі-лого від злочину відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні внаслідок вчинення зло-чину, яка розглядається разом з криміналь-ною справою.

ЦИВІЛЬНОЗНАВСТВО (ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ] - наука, предмет, що вивчає цивільне право у його зв'язку з економічною поведін-кою і економічними інтересами людей, спо-собом їхнього життя.

ЦИКЛ ДЕМОГРАФІЧНИЙ (ЦИКЛ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ] - повний цикл відтворення трудових ресурсів (зміна працездатного покоління). Як показник використовується у моделях перспективного прогнозування.

ЦИКЛ ДІЇ ОПЦІОНУ [ЦИКЛ ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА] - строк дії опціонів різного кла-су. Найчастіше не перевищує чотирьох мі-сяців.

ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ [ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ] - період часу від зародження (ідеї, програ-ми, нового товару тощо) до впровадження в життя, період життя й діяльності і поступо-ве старіння - зменшення практичної цін-ності.

ЦИКЛ ЖИТТЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ЦИКЛ ЖИЗНИ ЦЕННЫХ БУМАГ] - період від мо-менту випуску цінних паперів до їх реаліза-ції і вибуття з обігу.

ЦИКЛО... [ЦИКЛО...] - у складних словах відповідає поняттям "круг", "коло"(напр., циклофазот-рон).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія