Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦЕСІОНЕР [ЦЕССИОНЕР] -Див. Цесіонарій.

ЦЕСІЯ [ЦЕССИЯ] - поступка вимоги у зо-бов'язанні іншій особі або передання своїх прав на що-небудь іншій особі. Здійснюєть-ся укладанням угоди між попереднім кре-дитором (цедентом) і новим кредитором (це-сіонарієм). До набувача вимоги переходять права, які забезпечують виконання зо-бов'язання.

ЦЕХ [ЦЕХ] - 1. В епоху феода-лізму - об'єднання ремісників однієї або близьких спеціальностей з метою захисту власних виробничих інтересів, взаємоза-хисту. 2. Основний виробничий підрозділ підприємства, виробничої фірми. Розрізня-ють Ц. основні, допоміжні, обслуговуючі, під-собні, побічні.

ЦЕХІН [ЦЕХИН] - стародавня золота монета, що карбувалась у Венеції. З середини XVI ст. карбувалась у ряді європейських країн під назвою дукатів.

ЦЕХОВИЙ [ЦЕХОВЫЙ] - 1. Той, що стосу-ється цеху, належить йому. 2. Переносно - вузький, замкнутий у межах своєї групи (цеху), гуртка, професії, спеціальності.

ЦЗЯО [ЦЗЯО] - грошовий знак Китайської Народної Республіки, дорівнює 1/10 юаня, або 10 финям.

ЦИВІЛІЗАЦІЯ [ЦИВИЛИЗАЦИЯ] - 1. Синонім культури. 2. Рівень, ступінь розвитку мате-ріальної та духовної культури, досягнутий даною суспільно-економічною формацією. 3. Ступінь суспільного розвитку, що прий-шов на зміну варварству в період первісно-общинного ладу.

ЦИВІЛІЗОВАНИЙ [ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ] - прилучений до цивілізації, той, що досяг достатнього рівня культури, освіти.

ЦИВІЛІСТ [ЦИВИЛИСТ] - юрист - спеціаліст у галузі цивільного права.

ЦИВІЛІСТИКА [ЦИВИЛИСТИКА] - 1. Узагальнююче поняття, яке іноді вживають для визначення суспільних відносин цивільноправового змісту. 2. Галузь правової науки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія