Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА [ЦЕНТРАЛЬНА РАДА] - перший після поновлення української дер-жавної незалежності орган управління державою. П.Р. утворена в Києві 1-4 квітня 1917 р. на базі об'єднання громадських ор-ганізацій, з участю представників міської, губернської та земської управ, комітету Пів-денно-західного фрахту, земського союзу міст, військово-промислового комітету та інших організацій. Головою проводу було обрано Михайла Грушевського - майбут-нього президента Української Народної Рес-публіки. Виконавча влада належала вико-навчому комітетові. За час існування УНР (1917-1920 рр.) було проведено ряд політич-них реформ з метою зміцнення влади та економічної розбудови держави. Але на заваді стала інтервенція з боку більшовиць-кого уряду радянської Росії на чолі з Лені-ним, які захопили владу в Україні збройним шляхом.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК] - головний банк країни, наділений особливими методичними функціями. Це емісійний, кредитний, розрахунковий і ка-совий центр держави. Має монопольне пра-во випуску в обіг банківських та казначей-ських (скарбничих) білетів, а також наділе-ний фінансово-контрольними функціями. Головними завданнями Ц.б. є забезпечення стійкості національної грошової одиниці, регулювання та координація діяльності гро-шово-кредитної системи. В Україні Ц.б. є Національний банк України.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ] - фінансовий інститут, на який покладено завдання запису на ра-хунок і обігу переказом з рахунку на раху-нок дематеріалізованих цінних паперів на пред'явника. Ц.д.ц.п. записує на рахунок "емісія" цінні папери емітентів і розподіляє їх між рахунками учасників.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР] - 1. Процесор, що ви-конує у даній цифровій обчислювальній системі основні функції щодо обробки даних і управління роботою інших складових цієї системи. 2. Головний керуючий прилад комп'ютера, з'єднаний, зі спеціальними процесорами, основною пам'яттю і контр-олером вводу-виводу.

ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИКАНСЬКИЙ СПІЛЬНИЙ РИНОК (ПАСР) [ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИКАНСКИЙ ОБЩИЙ РЫНОК (ЦАОР)] - ринок, що об'єднує Коста-Ріку, Ель-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа. Набув чин-ності у червні 1961 р. Загальна чисельність населення 25 млн осіб. Запроваджений мит-ний союз та спільні виробничі планування. Затверджений спільний зовнішній тариф.

ЦЕРБЕР [ЦЕРБЕР] - 1. У давньогрецькій міфології - чудовисько, триголовий пес зі зміїним хвос-том, що охороняв вхід до підземного царства Аїду. 2. Переносно - лютий страж, злий охоронець або жорстокий адміністратор.

ЦЕРЕМОНІАЛ [ЦЕРЕМОНИАЛ] - офіційно прийнятий розпорядок (протокол) проведення урочистостей, прийомів, про-цесій тощо.

ЦЕРЕМОНІЯ [ЦЕРЕМОНИЯ] - 1. Урочиста офіційна акція, прийом високих посадових осіб відповідно до існу-ючого етикету, правил і етичних норм. 2. Переносно - певні церемоніальні умовнос-ті, манірність.

ЦЕРЕМОННИЙ [ЦЕРЕМОННЫЙ] - 1. Той, що дотримується прийнятих умов, правил, етикету - витончено ввічливий, манірний. 2. Переносно - той, що вимагає особливої (невідповідної) уваги до себе, бундючний.

ЦЕСІОНАРІЙ [ЦЕССИОНАРИЙ] - правоспадкоємець, особа, якій передається право на операції з будь-чим або на влас-ність. Ц. можливий, якщо не суперечить закону чи договору, а також, якщо вимога не зв'язана безпосередньо з особою кредитора
(право на аліменти). Ц. виконується за згодою кредитора з особою, якій це право передається, незалежно від згоди боржни-ка. У страхуванні - перестраховик, страхо-ве (перестрахове) товариство, що бере на себе певний ризик.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія