Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФЕОДАЛ [ФЕОДАЛ] (латин. feodalis, feodum- феод) - представник пануючого класу в феодальному суспільстві, державець спад-кового земельного володіння - феоду, сень-йор, поміщик-кріпосник.

ФЕРМА [ФЕРМА] (фр. ferme, від латин, fir-ma - орендна плата) - приватне с.-г. під-приємство, що належить фермеру.

ФЕРМЕР [ФЕРМЕР] (англ. farmer, від латин. firmaris - орендар) - орендар або власник землі, який виробляє на ній продукти рослинного або тваринного походження власними силами або за допомогою най-маної робочої сили з метою отримання при-бутків.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО [ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО] (англ. farmer. від латин. firmarius - орендар) - с.-г. приватне госпо-дарство, яке веде фермер, головним чином, з використанням найманої праці на власній або орендованій землі.

ФЕТИШ [ФЕТИШ] (фр. fetiche, від португ. fetico - амулет) - 1. Предмет неживої при-роди, нібито наділений надприродною чудо-дійною силою. 2. Переносно - річ або лю-дина. яку звеличують, вихваляють, обож-нюють, поклоняються їй.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ [ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ] (англ. fashionable, від fashion - фасон, мо-да) - модний, елегантний, той, що відпо-відає вимогам витонченого смаку, світським вимогам.

ФИНЬ [ФИНЬ] - дрібна розмінна монета Китайської Народної Республіки, дорівнює 1/100 юаня та 1/10 цзяо.

ФІАСКО [ФИАСКО] (італ. fiasco. букв. - пляшка для вина) - цілковита невдача, про-вал, поразка.

ФІДУЦІАР [ФИДУЦИАР] (від латин. fiducia- довіра) - юридична чи фізична особа, яка управляє майном і несе відповідальність за нього в інтересах іншої особи.

ФІДУЦІАРНА ЕМІСІЯ [ФИДУЦИАРНАЯ ЭМИССИЯ] (від латин, fiducia - довіра) - емісія банкнот, інших грошових знаків, не забезпечена запасом дорогоцінних металів емісійного банку. Історично емісія банкнот здійснювалася лише за наявності золотого запасу, що становив певну частку вартості випущених банкнот. З часом від цього від-мовилися, і тепер Ф.е. є основною формою емісії грошей.