Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ [ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ] (фр. federaliser - об'єднувати у федерацію) - запровадження федеративного устрою в будь-якій країні.

ФЕДЕРАЛІЗМ [ФЕДЕРАЛИЗМ] (фр. fede-ralisme, від латин. foedus-договір, союз)- принцип державної організації на засадах федерації.

ФЕДЕРАЦІЯ [ФЕДЕРАЦИЯ] (від латин, fe-derare - зміцнювати союзом) - 1. Форма державного устрою; єдина держава, що є об'єднанням відносно самостійних держав-них утворень, які мають власні законодав-чі, виконавчі і судові органи. 2. Союз това-риств або організацій.

ФЕЛАХИ [ФЕЛЛАХИ] (араб. феллах-селя-нин, землероб) - осілі селяни землероби в арабських країнах.

ФЕЛОНІЯ [ФЕЛЛОНИЯ] (фр. felonie, англ. felony, від латин, fello (fellonis) - зрадник, бунтівник) - 1. У феодальному праві - незаконний або образливий вчинок у відно-синах між сеньйором і васалом. 2. У сучас-ному англійському праві 1 праві США- будь-який тяжкий злочин.

ФЕЛЬД'ЄГЕР [ФЕЛЬДЬЕГЕР] (нім. Feidja-ger) - військовий або урядовий кур'єр для доставлення важливих, переважно таємних паперів.

ФЕМІДА [ФЕМИДА] (грец. femix (femidox) - 1. У давньогрецькій міфології - богиня пра-восуддя. 2. Переносно-правосуддя.

ФЕМІНІЗАЦІЯ [ФЕМИНИЗАЦИЯ] - (від ла-тин. femina - жінка) - 1. Зростання ролі і впливу жінок у суспільстві, в будь-яких сферах.

ФЕНОМЕН (ФЕНОМЕН] (грец. phainome-non - те, що з'являється) - 1. Виняткове, незвичайне, рідкісне явище. 2. Явище, що дане людині як досвід, відчуття, розуміння, сприйняття органами почуттів.

ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ [ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ]- 1. Такий, що стосується феномена. 2. Не-бувалий, рідкісний, унікальний.