Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКЦИЗ [УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКЦИЗ] - непрямий податок, що встановлюється як надвишок до загально-го обороту реалізації товарів за єдиною чи кількома ставками. Може бути у формі по-датку з обороту, податку на додану вартість, податку з продажу.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ НАБІР КОМАНД [УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР КОМАНД] - повний набір команд, що включає усі інструкції, до-пущені на даній ЕОМ.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОД [УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ КОД] - Див. Бар-код.

УНІВЕРСАЛЬНІ БАНКИ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАНКИ] - кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій (депозитні, кредитні, фондові. Ін-вестиційні, довірчі, розрахункові) та нада-ють банківські послуги всім клієнтам, неза-лежно від галузевої належності.

УНІВЕРСАЛЬНІ БІРЖІ [УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИРЖИ] (від латин, ипіуегзаіиз - загаль-ний) - біржі, що торгують найрізноманіт-нішими товарами.

УНІВЕРСАМ [УНИВЕРСАМ] - універсаль-ний магазин широкого профілю, що торгує продовольчими і непродовольчими товарами.

УНІВЕРСИТЕТ [УНИВЕРСИТЕТ] - вищий навчаль-ний заклад, що об'єднує у своєму складі ряд факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних (природничих) і гума-нітарних наук.

УНІКАЛЬНИЙ [УНИКАЛЬНЫЙ] - єдиний, винятковий, рідкісний, неповторний.

УНІКУМ [УНИКУМ] - 1. Єдиний у своєму роді предмет, що був створений (або зберігся) в єдиному примірнику, рідкісна річ. 2. Пере-носно - єдина, унікальна людина; дивак.

УНІОН [УНИОН] - союз, об'єднання, спілка.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія