Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УГОДА Ф'ЮЧЕРСНА [СДЕЛКА ФЬЮЧЕРСНАЯ] - Див. Ф 'ючерсна угода.

УГОДА ЦІЛЬОВА [СОГЛАШЕНИЕ ЦЕЛЕВОЕ] - угода, відповідно до якої сторони здійснюють певні цільові програми без пра-ва будь-яких відхилень. Нею визначаються цільові об'єкти, строки, конкретні виконав-ці операцій і кінцеві результати.

УГОДА ЩОДО ІНОЗЕМНИХ ІВЕСТИЦІЙ [СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ] - міжнародна угода щодо гарантування закордонних Інвестицій і сприяння їх залученню в національну еко-номіку. За такою угодою країна-одержувач бере на себе певні зобов'язання щодо країни місцеперебування інвестора.

УГОДИ СПОТ [СОГЛАШЕНИЯ СПОТ] - різновид реальної біржової угоди щодо ку-півлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням. Практикується у біржовій торгівлі, а також для реалізації готівкової валюти, зокрема на валютній біржі.

УДАВАНА УГОДА [МНИМОЕ СОГЛАШЕНИЕ]-Див. Угода удавана.

УДІЛ [УДЕЛ] - 1. У Давній Русі частка в ро-довому володінні члена князівського роду. 2. Те саме, що й удільне князівство.

УЗАГАЛЬНЕННЯ [ОБОБЩЕНИЕ] - систе-матизація інформаційних даних за певни-ми ознаками; логічний процес переходу від одиничного до загального знання або нав-паки. Отримання узагальненого знання ба-зується на більш глибокому відображенні дійсності, проникненні у її сутність.

УЗАНС [УЗАНС] - торговельний звичай, який дещо доповнює умови угоди.

УЗО-ТАРА (УЗО-ТАРА) - тара, вагу якої підчас пере-давання товару, що міститься у ній, визна-чають не зважуванням, а на основі тради-ційно прийнятих торговельних звичаїв.

УЗУРПАТОР [УЗУРПАТОР] - 1. Той, хто не-законно захопив державну владу. 2. Особа, яка привласнила чиїсь права на щось. 3. Пе-реносно - жорстока людина, людиноне-нависник.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія