Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УГОДА ОФСЕТНА [СДЕЛКА ОФСЕТНАЯ].- 1. Угода, що передбачає взаємний залік ку-півлі-продажу цінних та інших фінансових паперів. 2. Угода, що припиняє зобов'язан-ня сторін на ф'ючерсній біржі. 3. Компенса-ційна угода на відкритій товарно-ф'ючер-сній біржі без безпосереднього покриття перед купівлею-продажем контракту.

УГОДА ПАРАЛЕЛЬНА [СДЕЛКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ] - угода, за якою товарообмінна операція пов'язується з іншою операцією укладанням двох взаємозалежних контрак-тів, відповідно до яких продавець товару бере на себе зобов'язання здійснити зворот-ну закупівлю протягом обумовленого часу.

УГОДА ПЛАТІЖНА [СОГЛАШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ] -дво- або багатостороння угода між державами щодо порядоку проведення платіжних операцій, зокрема щодо процеду-ри взаєморозрахунків за зовнішньоеконо-мічні операції.

УГОДА ПРОЛОНГАЦІЙНА [СДЕЛКА ПРОЛОНГАЦИОННАЯ] - Див. Пролонгаційна угода.

УГОДА ПРОТИЗАКОННА [СДЕЛКА ПРОТИВОЗАКОННАЯ] -угода, при укладанні якої свідомо порушені вимоги закону.

УГОДА РАМКОВА [СОГЛАШЕНИЕ РАМОЧНОЕ] - різновид угоди, що має характер попередньої домовленості, яка не має завер-шеного характеру без майнової відповідаль-ності. На її підставі визначаються умови для укладання наступного великомасштабного контракту.

УГОДА РЕПОРТНА [СДЕЛКА РЕПОРТНАЯ] - Див. Репортна угода.

УГОДА СПОТ [СДЕЛКА СПОТ] - різновид реальної біржової угоди щодо купівлі-прода-жу наявного товару з негайною оплатою та постачанням.

УГОДА УДАВАНА [СОГЛАШЕНИЕ МНИМОЕ] - угода, складена "про людське око", без наміру створити Юридичний наслідок. Її оформляють найчастіше для того, щоб до-сягти недозволеної мети. Згідно з основами цивільного законодавства У.у. вважається недійсною. Визнання її недійсною не тягне за собою матеріальних наслідків.

УГОДА ФОРВАРДНА [СДЕЛКА ФОРВАРДНАЯ] - різновид угоди купівлі-продажу товарів за готівку із постачанням їх у кон-кретно визначений угодою час у майбутньо-му (від тижня до кількох років) і з оплатою за ціною (курсом) на момент укладання угоди.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія