Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УГІДДЯ [УГОДЬЕ] - земельна площа (ді-лянка), що має певне с.-г. призначення (па-совисько, сінокіс, нива, рілля, сад, виног-радник). Бувають також У. лісові, рибні.

УГОДА [СОГЛАШЕНИЕ] - правовий акт, що є підставою для виникнення або припинен-ня правовідносин. Залежно від кількості осіб, суб'єктів угоди - вони можуть бути одно-, дво- або багатосторонніми. Найпоши-ренішими є двосторонні У., що регулюють відносини між договірними сторонами (ку-півлі-продажу, поставки, винайму, підряду, перевезення, схову, позики, комісії тощо). У. є дійсною, якщо вона оформлена 1 підписа-на (затверджена) відповідно до чинного за-конодавства.

УГОДА АГЕНТСЬКА [СОГЛАШЕНИЕ АГЕНТСКОЕ]- угода між агентом та особою, що його наймає, про надання агенту необхідних повноважень на здійснення ним біржових операцій і надання інших послуг від імені та в інтересах доручителя (принципала).

УГОДА АЛЕАТОРНА [СДЕЛКА АЛЕАТОРНАЯ] - випадкова біржова угода, парі.

УГОДА АРБІТРАЖНА [СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ] -Див. Арбітражні угоди.

УГОДА БАГАТОСТОРОННЯ [СОГЛАШЕНИЕ МНОГОСТОРОННЕЕ] - угода, суб'єк-тами якої є три або більше договірних сто-рін (напр., угода про сумісну діяльність, про кооперативне будівництво окремих об'єк-тів тотр).

УГОДА БАРТЕРНА [СДЕЛКА БАРТЕРНАЯ] - Див. Бартерна угода.

УГОДА БІРЖОВА (СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ] - угода, здійснена на біржі і належним чином оформлена. Розрізняють: касові угоди, які оплачуються не пізніше строку, зазначено-го біржовою радою (2-3 дні); термінові (ф'ю-черсні) угоди - виконуються через певний термін, погоджений під час їх укладання; спекулятивні угоди-укладаються з метою отримання прибутку за рахунок різниці між контрактними цінами.

УГОДА ВАЛЮТНА [СОГЛАШЕНИЕ ВАЛЮТНОЕ] - двостороння або багатостороння міждержавна угода, що встановлює взаєм-ні права та обов'язки, умови й норми валют-них відносин, найчастіше - міжнародних розрахунків і кредитування.

УГОДА ДЕПОРТНА (СДЕЛКА ДЕПОРТНАЯ] - біржова угода на строк, що укладається на фондовій біржі особами, які грають на пониження курсу цінних паперів ("ведмедями"). "Ведмідь" сподівається одер-жати прибуток у вигляді курсової різниці між ціною, за якою він продав акцію, і ниж-чою ціною їх придбання через деякий строк.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія