Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕМП ЗРОСТАННЯ [ТЕМП РОСТА] - відно-шення величини поточного економічного показника до його значення в попередньо-му періоді, що приймається за базу відра-хунку. Вимірюється у відносних величинах або процентах.

ТЕМП ПРИРОСТУ [ТЕМП ПРИРОСТА] - від-ношення приросту величини економічного показника за певний відтинок часу до його рівня у попередньому періоді, що прийма-ється за базу відрахунку. Вимірюється у від-носних величинах або процентах.

ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ [ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ] - відношення загального рівня цін поточного часу до його значення в попередньому (ба-зовому) періоді. Визначається у процентах за місяць, квартал, рік.

ТЕНДЕНЦІЯ РИНКУ [ТЕНДЕНЦИЯ РЫНКА] - стійка тенденція збереження або зміни (зростання, зниження) цін товарів, послуг на ринку.

ТЕНДЕР [ТЕНДЕР] - 1. Конкретні торги на поставку сировини, продукції, надання послуг, здій-снення будівництва, розміщення замовлень тощо. 2. Письмова пропозиція, заява на під-писку на цінні папери, про намір укласти контракт або поставити товари. 3. Ціна на товар, що пропонується його виробником, зважаючи на рівень цін, які пропонуються його конкурентом.

ТЕНДЕР ВІДКРИТИЙ [ТЕНДЕР ОТКРЫТЫЙ] - конкурентні торги відкритого типу, що передбачають можливість участі усіх бажаючих. Див. також Тендер.

ТЕНДЕР ЗАКРИТИЙ [ТЕНДЕР ЗАКРЫТЫЙ] - конкурентні торги закритого типу, тобто для обмеженого кола учасників. Див. також Тендер.

ТЕНДЕРНА АКЦІОНЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ [ТЕНДЕРНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] -публічна пропозиція держателів акцій однієї компанії купити акції у держателів акцій іншої компанії за певними умовами.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ [ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ] - Див. Документація тендерна, а також Міжнародні торги.

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ [ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] - публічна пропозиція власників акцій однієї компанії скупити ак-ції іншої компанії з метою взяти останню під свій контроль і управління або злиття двох компаній.