Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТЕЛЕКОМП'ЮТ [ТЕЛЕКОМПЬЮТ] - ре-жим роботи співробітників фірми (організа-ції) без явки на роботу, що передбачає вико-нання функціональних обов'язків за допо-могою персональної ЕОМ, підключеної до універсальної ЕОМ фірми. Див. також Тер-мінал.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ [ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ] - дистанційний зв'язок.

ТЕЛЕКС (ТЕЛЕКС] - телеграфна система, що використовує телепринтер (телетайпи) і телефонну мережу загального призначення. Організаційно являє собою міжнародну мережу абонентського телеграфування, в яку за допомогою автоматичних телеграф-них станцій об'єднано близько 100 націо-нальних мереж.

ТЕЛЕКСНИЙ ЗВ'ЯЗОК [ТЕЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ] - єдина міжнародна автоматизова-на система телеграфного абонентського зв'язку в мережі для оперативного переда-вання інформації. Кожний абонент мережі має свій оригінальний номер, код.

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ [ТЕЛЕМАРКЕТИНГ] - збут продукції, товарів тощо за допомогою засобів телекомунікації.

ТЕЛЕТЕКСТ [ТЕЛЕТЕКСТ] - міжнародна служба телезв'язку з високою швидкістю обміну, що використовує комутаційні мере-жі передання даних загального користуван-ня. Має порівняно з телексною мережею більшу швидкість передання даних і кра-щий сервіс при форматуванні тексту, який передається.

ТЕЛЕФАКС [ТЕЛЕФАКСІ-Див. Факс.

ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕКСНИЙ РИНОК [ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕКСНЫЙ РЫНОК] -форма організації біржової торгівлі реальним това-ром на ринку. Контракти укладаються те-лексом, що є достатнім для підтвердження реальності факту операції.

ТЕЛЕФОНОГРАМА [ТЕЛЕФОНОГРАММА] - документ, що передається по телефону. Обсяг тексту має бути стислим. Текст Т. під-писується особою, від імені якої він переда-ється. Т. застосовується при необхідності термінового вирішення питання. За сучас-них умов з цією метою застосовується пере-дача інформації факсом.

ТЕЛЕШОПІНГ [ТЕЛЕШОПИНГ] - 1. Роз-дрібна торгівля за допомогою засобів телекомунікацій. 2. Замовлення товару за зраз-ками по телефону з доставкою його додому.