Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТАКСАЦІЯ [ТАКСАЦИЯ] - встановлення цін на товари та послуги.

ТАКСАЦІЯ ЛІСУ [ТАКСАЦИЯ ЛЕСА] - ма-теріальна оцінка при інвентаризації лісу: визначення віку, висоти, якості й запасу деревини. Для Т.л. застосовують так званий таксаційний показник.

ТАКСУВАННЯ ВАНТАЖУ [ТАКСИРОВКА ГРУЗА] - обчислення оплати за перевезен-ня вантажу згідно з тарифом.

ТАКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ [ТАКСИРОВКА ДОКУМЕНТОВ] - визначення грошової оцінки господарських операцій, зафіксова-них у документах. Багато документів, що поступають у бухгалтерію, мають тільки натуральні показники. При таксуванні виз-начають ціну і суму, що є одним із етапів обробки документів. В умовах застосування ЕОМ Т.д. здійснюється автоматично.

ТАКТ [ТАКТ] - час виконання елементарної внутрішньої операції процесора.

ТАКТИКА МАРКЕТИНГУ (ТАКТИКА МАРКЕТИНГА] - розроблення і реалізація цілей компанії щодо кожного товару на заданий відрізок часу; формується на основі страте-гії маркетингу й динаміки реальної поточ-ної ринкової ситуації.

ТАЛАНТ [ТАЛАНТ] - перша найбільша об-ліково-грошова одиниця Стародавньої'! Гре-ції, Вавилону, Малої Азії й інших країн. У сучасній Греції - міра ваги (150 кг). 2. Ви-датні природні здібності, обдарованість.

ТАЛЕР [ТАЛЕР] - велика срібна монета, що чеканилась наприкінці XV- на початку XVI ст. Від назви "Т.", поширеної в Німеччині, пішли назви грошових одиниць в інших країнах: далеру Скандинавії, тале-ро в Італії, далєро в Іспанії, долар у США. Т. був срібним еквівалентом золотих монет, їх замінником; як монета проіснував до 1907 р.

ТАЛІМАН (ТАЛЬМАН) [ТАЛЛИМАН] - 1.Контролер, що стежить за на-вантаженням і розвантаженням товару, прийманням і здаванням вантажів, як прави-ло, апорту. 2. Особа, що продає товар у кредит.

ТАЛМУД [ТАЛМУД] (давньоєвр.) - збірник догматичних релігійно-етичних і правових законоположень іудаїзму. Складений протя-гом III ст. до н.е. -Уст. н. е.