Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТАЄМНИЦЯ КОМЕРЦІЙНА [ТАЙНА КОММЕРЧЕСКАЯ] - Див. Комерційна таєм-ниця.

ТАЄМНИЦЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА (ТАЙНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ] - зберігання в інтересах фірми у таємниці від конкурентів винаходів, секретів виробництва, ноу-хау, методів управління фінансами, маркетин-гом тощо.

ТАЄМНИЦЯ ФІНАНСОВА (ТАЙНА ФИНАНСОВАЯ) - зберігання бухгалтерських! фінан-сових документів, ділової службової інфор-мації в недоступних для сторонніх осіб місцях з метою захисту юридичної особи від кон-курентів. Такий порядок не поширюється на офіційних представників податкової служби.

ТАЙМЕР [ТАЙМЕР] - електронний годинник, що забезпечує вимі-рювання інтервалів астрономічного часу.

ТАЙМІНГ [ТАЙМИНГ] - біржовий термін, що означає найсприятливіший момент для купівлі або продажу акцій.

ТАЙМ-ЧАРТЕР [ТАЙМ-ЧАРТЕР] - один із видів договору морського перевезення, за яким судно фрахтують не на рейс, а на певний час. Згідно з договором Т.-ч. одна сторона (фрахтівник) надає іншій стороні (фрах-тувальникові) за винагороду належне їй судно, його частину або окреме суднове приміщення для перевезення вантажу, пасажирів тощо.

ТАЙМ-ШИТ [ТАЙМ-ШИТ] - документ (акт часу стояння), який засвідчує витрати часу простою судна в портах на вантажні операції, що його складають у момент при-буття судна в порт. У Т.-ш. розраховують час на вантажно-розвантажувальні роботи в даному порту й обліковують фактично зат-рачений час, а також встановлюють розмір премій за дострокове закінчення вантажних операцій або штрафу за перевитрату норм часу й затримку суден.

ТАЙНОПИС [ТАЙНОПИСЬ] - Див. Криптографія.

ТАКСА [ТАКСА] - конкретно визначений державни-ми органами або недержавними організаці-ями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.

ТАКСАТОР [ТАКСАТОР] - 1. Оцінювач, фа-хівець з таксації. 2. Податковий агент.