Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ [СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИЙ] - виконання працівником, поряд з основною, роботи за іншою професією, спеціальністю або поса-дою. На відміну від сумісництва роботу за суміщеними професіями проводять на одно-му і тому самому підприємстві, в установі, організації в межах встановленої законом тривалості робочого дня для однієї з цих по-сад і на основі одного контракту.

СУПЕР... [СУПЕР...] - пре-фікс, що означає зверху, над, найвищу якість, посилену дію (напр., супермен, суперприз).

СУПЕРАРБІТР [СУПЕРАРБИТР] - голова третейського суду, до складу якого входять кілька арбітрів.

СУПЕРВІЗОР [СУПЕРВИЗОР] - части-на керуючої програми операційної системи обчислювальної машини, яка реалізує вве-дення і виведення інформації, обмін інфор-мацією з зовнішніми нагромаджувачами.

СУПЕРМАРКЕТ (СУПЕРМАРКЕТ] - ве-ликий універсальний магазин, у якому пред-ставлено широкий асортимент продоволь-чих і супутніх непродовольчих товарів з наданням різноманітних послуг покупцям.

СУПОЗИЦІЯ [СУППОЗИЦИЯ] - припу-щення, здогад, домисел.

СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ [ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ] - стан активності ок-ремих осіб (фізичних і юридичних), який спонукається внутрішніми суб'єктивними регуляторами поведінки людини (потреби, інтереси, мотиви спонтанного характеру) або зовнішніми (примусові фактори під впливом певних обставин конформіст-ського, пристосовницького характеру). Роз-різняють активність: трудову, виробничу, економічну, громадсько-політичну, правову, екологічну, культурну, духовну та ін.

СУСПІЛЬНА ДОПОМОГА [ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ] - державні програми допо-моги малодохідним, низькооплачуваним, малозабезпеченим верствам населення у вигляді різноманітної підмоги; благодійні програми. С.д. входить у трансферти разом із соціальним страхуванням.

СУСПІЛЬНЕ БАГАТСТВО [ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГАТСТВО] - те саме, що й націо-нальне багатство.

СУСПІЛЬНЕ БЛАГО [ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО] - суспільні фонди споживання - товари і послуги, що надаються державою її громадянам на рівних засадах. Такі блага не можуть бути надані окремим особам без надання їх іншим. Це, напр., оборона, без-оплатна (безкоштовна) освіта, загально-доступне відвідування парків, музеїв тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія