Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СПОТ [СПОТ] - біржова або по-забіржова операція продажу наявного то-вару або валюти, що передбачає негайну поставку й оплату. Величина валютного кур-су за операціями С. може відрізнятись від курсу за іншими операціями.

СПОТ-РИНОК [СПОТ-РЫНОК] - ринок, на якому операції залагоджуються протягом кількох ділових днів з дня операції.

СПРАВА [ДЕЛО] - 1. Коло занять, галузь знань або навичок, професія. 2. Підприєм-ництво. 3. Адміністративний або судовий розгляд будь-якого спірного факту, події. 4. Папка (тека) з документами стосовно пев-ного факту, питання, особи.

СПРАВЖНЯ ВАРТІСТЬ (ИСТИННАЯ СТОИМОСТЬ] - дійсна (реальна) вартість об'єк-та, товарів у поточних цінах, що встановлю-ється при оцінці обсягів продажу, виторгу, величини оподаткування.

СПРЕД [СПРЕД] - 1. Одночасна купівля і продаж ф'ючерсних контрактів на один і той самий товар з різними строками поставки. 2. Одно-часна купівля і продаж опціонів одного типу за різними цінами або з різним періодом за-кінчення строку 3. Відхилення коливання цін.

СПРЕД ЗАГАЛЬНИЙ [СПРЕД ОБЩИЙ] - різниця між ціною придбання цінних папе-рів інвестором і ціною, за якою їх реалізує емітент, що обумовлюється наявністю зни-жок і компенсацій.

СПРЕД КАЛЕНДАРНИЙ [СПРЕД КАЛЕНДАРНЫЙ] - спосіб ведення операцій з опці-онами на купівлю і продаж, за яким прода-ється опціон з коротким строком дії, а купу-ється з тривалішим строком дії.

СПРЕД ПОДАТКОВИЙ (СПРЕД НАЛОГОВЫЙ] - одночасні продаж і купівля ф'ючер-сних контрактів з метою зниження податків.

СПРЕДЕР [СПРЕДЕР] - біржовий торго-вець, який купує і одночасно продає ф'ючер-сні контракти з різними термінами.

СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД [СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД] -Див. Фонд стабілізації.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія