Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СКЛАДНІ СЛОВА [СЛОЖНЫЕ СЛОВА] - слова, утворені складанням двох чи більшо-го числа повноцінних слів або їх основ (напр„ супермаркет, плодоовочторг, укрза-лізниця).

СКЛАДСЬКА НАЦІНКА (СКЛАДСКАЯ НАЦЕНКА] - надбавка до ціни продукції, яка оплачується покупцем на користь поста-чальницько-збутової організації.

СКЛАДСЬКА РОЗПИСКА [СКЛАДСКАЯ РАСПИСКА] -документ (квитанція), що під-тверджує прийняття товару на склад для зберігання.

СКОНТАЦІЯ [СКОНТАЦИЯ] - взаємне зарахування зустрічних платіжних вимог між установа-ми або особами.

СКОНТО [СКОНТО] - знижка з ціни товару у разі його оплати до настан-ня строку платежу.

СКОРОЧЕННЯ [СОКРАЩЕНИЕ] - 1. Уніфі-кація граматичних засобів, що передбачає визначення необхідного мінімуму морфоло-гічних норм для досягнення зв'язності тек-сту і чіткості передачі розуміння повідом-лень. Щоб документ був коротшим і адресат міг його скоріше прочитати, в сучасній ді-ловій мові широко застосовують всілякі С. слів і словосполучень. Загальні вимоги до С. зводяться до того, щоб вони були зрозуміли-ми адресату, прийнятні в даному тексті, однакові за формою в межах документа і застосовувались у певній послідовності. 2. У словотворенні - усічення слова, а також слово чи його частина, утворені таким усі-ченням. 3. Скорочене позначення будь-чого. 4. Пропуск у тексті. 5. Зменшення шта-ту працівників.

СКОТЛЕНД-ЯРД [СКОТЛЕНД-ЯРД] - 1. Центральне управління всесвітньовідомої лондонської поліції (за колишнім її місцепе-ребуванням), політичної поліції та розшуко-вого відділу. 2. Лондонська кримінальна поліція.

СКРИП [СКРИП] - випереджаюча видача сертифіката на нові акції перед тим, як вони будуть надруковані і видані на руки інвес-торам.

СКРУПУЛЬОЗНИЙ [СКРУПУЛЕЗНЫЙ] - 1. Надзвичайно ретель-ний, точний до найменшихдрібниць. 2. Дріб'-язковий.

СКУДО [СКУДО] - старовинна італійська срібна і золота монета; назва С. збереглась для позначення монети у 5 лір.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія