Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СКАРБНИЧИЙ БІЛЕТ [КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ] - Див. Білети державної скар-бниці.

СКАРБНИЧИЙ ВЕКСЕЛЬ [КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ] - Див. Вексель казна-чейський.

СКАРГА [ЖАЛОБА] - звернення однієї з конфліктуючих сторін щодо невиконання зобов'язань, нанесення збитків - напр., між менеджером і його керівником (або з профспілкою) з приводу різного тлумачення конкретного положення контракту (тру-дового договору).

СКВАТЕР [СКВАТЕР] - дріб-ний орендар в англосаксонських країнах.

СКЕЙТ [СКЕЙТ] - завчасно опублікована в засобах масової інформації відмова лідерів від котирування акцій. Уразі неправомірної відмови від укладання дого-вору купівлі-продажу дилеру може бути вчи-нений позов про примусове укладення тако-го договору.

СКЕЛПЕР [СКЕЛПЕР] - дрібний біржовий маклер, що торгує малими парт-іями товару на біржі. Діє від власного імені або за дорученням власника товару, чи фір-ми. Інша назва- маклер, брокер.
СКЛАД [СКЛАД] - місце складування, роз-міщення, зберігання товарів. Створюється, як правило, в окремому спеціально обладна-ному приміщенні, яке охороняється.

СКЛАДНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР [СЛОЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР] - економічний показник, який відображає зміну обсягу збережень, чистого розміру податкових надходжень і обсягу імпорту, що відбуваєть-ся під впливом зміни чистого національно-го продукту (ЧНП).

СКЛАДНИЙ ПРОЦЕНТ [СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ] - нарахування процентів на процен-ти, розрахунок процентів за кілька періодів таким чином, що процент нараховується не тільки на вихідну суму, але й на процент, нарахований у попередньому періоді. Напр., у банк покладений внесок розміром в 1000 грн. під 20 С.п. за колений період (рік). Після першого періоду процент складе 1000 х 0,2 = 200 грн., після другого -(1000 + 200) х 0,2 = 240 грн., після третього періоду - (1000 + 200 + 240) х 0,2 = 288 грн. і т.д.

СКЛАДНІ АРБІТРАЖНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ [СЛОЖНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ] - один із видів біржових (арбітражних) операцій, які дають можли-вість у певний момент отримати прибуток за рахунок різниці в курсах кількох валют (якщо за рахунок різниці в курсах однієї валюти, то такі операції називаються прос-тими).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія