Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СІТЬОВА БАЗА ДАНИХ [СЕТЕВАЯ БАЗА ДАННЫХ] - база даних, що реалізована від-повідно до сітьової моделі даних.

СІТЬОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ (СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ] - 1. Модель даних, у якій для підпорядкованого запису може існува-ти більше однієї вихідної. 2. Модель даних, призначена для представлення даних сітьо-вої структури і маніпулювання ними.

СІТЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ [СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ] - метод планування, оснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв'яз-ку і взаємозалежності. Його основа - сітьова модель, що називається сітьовим графіком.

СІТЬОВИЙ ПРОЦЕСОР [СЕТЕВОЙ ПРОЦЕССОР] - процесор, що виконує функції сполучення ЕОМ з мережею.

СІФ [СИФ] - у міжнарод-них торговельних операціях - обумовлені контрактами умови, що визначають поря-док поставок та оплати витрат транспорту-вання, передбаченої контрактом продукції. Зокрема, при поставках товарів на умовах СІФ транспортні витрати до порту (станції) призначення і витрати на страхування то-варів, вартості фрахтування судна, оплати податків, мита, різних зборів бере на себе продавець товару. Всі витрати за можливу втрату товарів чи їх псування несе поку-пець - отримувач товару.

СКАЛЬПЕР [СКАЛЬПЕР] - член біржі, що спекулює на швидких коли-ваннях цін.

СКАНЕР [СКАНЕР] - спеці-альний оптичний прилад з лазерним проме-нем для зчитування написаного матеріалу, який може пізніше зберігатись у комп'ютері як банк рукописних або друкованих даних. Часто використовується для зчитування баркодів на упаковках товарів у крамницях.

СКАРБ [КЛАД] - знайдені заховані ціннос-ті, власник яких не може бути встановле-ний, тому С. належить державі, а особа, що його знайшла, отримує певну винагороду.

СКАРБНИК [КАЗНАЧЕЙ] - 1. Зберігач гро-шей і цінностей, касир. 2. Посадова особа, що організовує надходження державних доходів і платежів з бюджету, веде облік цих операцій і контролює їх хід.

СКАРБНИЦЯ [КАЗНА] (від тюрк. -сховище грошей) - 1. Фінансові ресурси держави, централізовані державні джерела фінансів. 2. Сховище грошей і цінностей державців, королів, царів, монастирів в історичному минулому.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія